Biverkningar av Lokelma: Vad du behöver veta

Lokelma (natriumzirkoniumcyklosilikat) är ett receptbelagt läkemedel som används för att behandla höga kaliumnivåer i blodet. Lokelma kan orsaka biverkningar som sträcker sig från milda till allvarliga. Exempel inkluderar vätskesvullnad i delar av kroppen och låga kaliumnivåer i blodet.

Specifikt används Lokelma till vuxna för att behandla höga kaliumnivåer i ditt blod. Eftersom detta är ett långsamt verkande läkemedel, används det inte i nödsituationer.

Den aktiva ingrediensen i Lokelma är natriumzirkoniumcyklosilikat. (En aktiv ingrediens får ett läkemedel att fungera.) Läkemedlet kommer som ett pulver som du blandar med vatten och dricker.

Fortsätt läsa för att lära dig om de vanliga, milda och allvarliga biverkningarna som Lokelma kan orsaka. För en allmän översikt av läkemedlet, inklusive detaljer om dess användningar, se den här artikeln.

Vilka är de vanligaste biverkningarna av Lokelma?

Vissa personer kan få milda till allvarliga biverkningar under sin Lokelma-behandling. Det kan finnas andra milda biverkningar av läkemedlet som inte är listade här, och inte alla kommer att få dessa biverkningar.

Exempel på Lokelmas vanliga biverkningar inkluderar:

 • ödem (vätskeansamling i kroppen)*

 • låga kaliumnivåer i blodet*

* För att lära dig mer om denna biverkning, se avsnittet “Biverkningar förklarade” nedan

Vilka är de milda biverkningarna av Lokelma?

Milda biverkningar har rapporterats med Lokelma. Dessa inkluderar:

 • ödem (vätskeansamling i kroppen)*

 • mild allergisk reaktion*†

För det mesta är ödem mild och kan lätt hanteras. Men om du har symtom som pågår eller är besvärande, tala med din läkare eller apotekspersonal. Och sluta inte ta Lokelma om inte din läkare rekommenderar det.

Lokelma kan orsaka lindriga biverkningar andra än de som anges ovan. Se läkemedlets förskrivningsinformation för detaljer.

* För att lära dig mer om denna biverkning, se avsnittet “Biverkningar förklarade” nedan.
† En allergisk reaktion är möjlig efter att ha tagit Lokelma, men denna biverkning rapporterades inte i studier.

Vilka är de allvarliga biverkningarna av Lokelma?

Sällsynta men allvarliga biverkningar har rapporterats med Lokelma, inklusive låga kaliumnivåer i blodet.*

Allvarlig allergisk reaktion* är också möjlig efter att ha tagit Lokelma, men denna biverkning rapporterades inte i studier.

Om du upplever allvarliga biverkningar när du tar Lokelma, kontakta din läkare omedelbart. Om biverkningarna verkar livshotande eller om du tror att du har en medicinsk nödsituation, ring omedelbart 911 eller ditt lokala nödnummer.

* För att lära dig mer om denna biverkning, se avsnittet “Biverkningar förklarade” nedan.

Notera: Efter att Food and Drug Administration (FDA) godkänt ett läkemedel, spårar det biverkningar av medicinen. Om du vill meddela FDA om en biverkning du har haft med Lokelma, besök MedWatch.

Vanliga frågor om Lokelmas biverkningar

Få svar på några vanliga frågor om Lokelmas biverkningar.

Hur jämförs biverkningarna av Lokelma med de av Kayexalat?

Kayexalat fungerar på samma sätt som Lokelma för att sänka kaliumnivåerna i blodomloppet. Men det har rapporterats fler biverkningar med Kayexalat, inklusive:

 • ingen aptit
 • illamående och kräkningar
 • diarre
 • förstoppning
 • hård avföring fast i tjocktarmen
 • förtjockad mat som fastnat i magen

Och i sällsynta fall kan tjocktarmsskador och blödningar inträffa med Kayexalat.

De enda biverkningar som setts i Lokelma-studier var ödem (vätskeansamling i kroppen) och låga kaliumnivåer i blodet. Och studier gjorda efter att Lokelma kom ut på marknaden visade ödem var den främsta biverkningen.

Kan Lokelma orsaka förstoppning?

Nej, förstoppning var inte en biverkning som rapporterades i studier av Lokelma. Men det är bäst att låta din läkare veta om du har svår förstoppning innan du påbörjar behandling med Lokelma. Om du har svår förstoppning kan Lokelma förvärra dina symtom, och det kanske inte fungerar lika bra för att sänka dina kaliumnivåer.

Kan Lokelma orsaka diarré?

Nej, Lokelma orsakar inte diarré. Även om diarré är vanligt med andra kaliumsänkande läkemedel, såsom Kayexelat, sågs denna biverkning inte i Lokelma-studier.

Biverkningar förklarade

Läs mer om några av de biverkningar som Lokelma kan orsaka.

Ödem (vätskeansamling i kroppen)

Svullnad av händer, fingrar, underben, anklar, fötter eller tår från vätskeretention var en vanlig biverkning som rapporterades i Lokelma-studier. Vätskeretention orsakades av natriumhalten i läkemedlet.

Svullnad kan orsaka symtom som:

 • täthet i det svullna området
 • missformade handleder, fingrar, vrister eller tår
 • vätska sipprar från huden
 • rodnad eller missfärgning av huden
 • smärta vid beröring

Faktorer som kan öka risken för vätskeansamling och svullnad när du tar detta läkemedel inkluderar:

 • njursjukdom
 • hjärtsvikt
 • tar Lokelmas maximala underhållsdos på 15 gram (g) dagligen*

* Denna dagliga dos innehåller totalt 1 200 milligram (mg) natrium.

Vad kan hjälpa

Om du har ödem under behandling med Lokelma, överväg följande tips för att lindra dina symtom:

 • stötta upp fötterna
 • bär kompressionsstrumpor
 • minska ditt saltintag

Om svullnad inträffar är det bäst att prata med din läkare. De kommer sannolikt att rekommendera labbtester och ett kontorsbesök så att de kan ordinera en medicin som hjälper till att ta bort extra vätska från din kropp.

Lågt kalium i blodet

Lokelma kan orsaka att kalium i blodet blir för lågt, vilket kallas hypokalemi. När kalium i blodet sjunker för lågt kan det orsaka hjärtinfarkt och leda till döden. Du kan känna symtom när ditt kalium blir riktigt lågt. Symtom att titta på inkluderar:

 • illamående och kräkningar
 • bultande hjärta
 • muskelvärk eller spasmer, troligen i benen eller ryggen
 • yrsel eller snurrande känsla i huvudet

 • allvarlig muskelsvaghet
 • problem att andas

Om du får hemodialys (en speciell behandling för att filtrera ditt blod) har du en högre risk för mycket låga kaliumnivåer med Lokelma.

Vad kan hjälpa

Om du märker symtom på lågt kalium i blodet, kontakta din läkare omedelbart. Om dina symtom är allvarliga kommer de sannolikt att rekommendera ett sjukhusbesök för en omedelbar dos av kalium och en Dosjustering av Lokelma.

Allergisk reaktion

Som de flesta läkemedel kan Lokelma orsaka en allergisk reaktion hos vissa personer. Men denna biverkning rapporterades inte i studier. Symtomen kan vara milda till allvarliga och kan inkludera:

 • hudutslag
 • kliande
 • rodnad (tillfällig värme, rodnad eller fördjupad hudfärg)

 • svullnad under huden, vanligtvis i dina ögonlock, läppar, händer eller fötter

 • svullnad av mun, tunga eller svalg, vilket kan göra det svårt att andas

Vad kan hjälpa

Om du har lindriga symtom på en allergisk reaktion, såsom milda utslag, kontakta din läkare omedelbart. De kan föreslå en behandling för att hantera dina symtom. Exempel inkluderar:

 • ett oralt antihistamin, såsom Benadryl (difenhydramin)
 • en produkt du applicerar på din hud, till exempel hydrokortisonkräm

Om din läkare bekräftar att du har haft en mild allergisk reaktion mot Lokelma, kommer de att avgöra om du ska fortsätta att ta den.

Om du har symtom på en allvarlig allergisk reaktion, såsom svullnad eller andningssvårigheter, ring 911 eller ditt lokala nödnummer direkt. Dessa symtom kan vara livshotande och kräver omedelbar medicinsk vård.

Om din läkare bekräftar att du har haft en allvarlig allergisk reaktion mot Lokelma kan de få dig att byta till en annan behandling.

Hålla koll på biverkningar

Under din Lokelma-behandling, överväg att ta anteckningar om eventuella biverkningar du har. Du kan sedan dela denna information med din läkare. Detta är särskilt användbart när du först börjar ta ett nytt läkemedel eller använder en kombination av behandlingar.

Dina biverkningsanteckningar kan innehålla saker som:

 • vilken dos av läkemedlet du tog när du fick biverkningen
 • hur snart du fick biverkningen efter att du påbörjat den dosen
 • vad dina symtom var
 • hur dina symtom påverkade dina dagliga aktiviteter
 • vilka andra mediciner du tog
 • all annan information du anser är viktig

Att föra anteckningar och dela dem med din läkare hjälper dem att lära sig mer om hur Lokelma påverkar dig. De kan sedan använda denna information för att justera din behandlingsplan om det behövs.

Varningar för Lokelma

Nedan finns viktig information som du bör tänka på innan du tar Lokelma.

Varningar

Lokelma kan ibland orsaka skadliga effekter hos personer med vissa tillstånd. Detta är känt som en interaktion mellan läkemedel och tillstånd. Andra faktorer kan också påverka om Lokelma är ett bra behandlingsalternativ för dig.

Tala med din läkare om din hälsohistoria innan du börjar med Lokelma. Var noga med att berätta för dem om någon av följande faktorer gäller dig:

 • pågående förstoppning
 • blockerad tarm
 • historia av problem med tarmen som inte fungerar efter operationen
 • historia av ödem (vätskeansamling i kroppen)
 • njursjukdom
 • hemodialys
 • hjärtsvikt
 • tidigare allergisk reaktion mot Lokelma
 • graviditet
 • amning

Alkohol och Lokelma

Det finns inga kända interaktioner mellan alkohol och Lokelma. Om du har frågor om att konsumera alkohol när du tar detta läkemedel, tala med din läkare eller apotekspersonal.

Graviditet och amning med Lokelma

Innan du påbörjar behandling med Lokelma är det viktigt att du pratar med din läkare om du är gravid, ammar eller planerar att bli det.

Graviditet

Lokelma är generellt anses säkert att ta under graviditeten eftersom det inte absorberas i blodomloppet. Men om du är gravid eller planerar en graviditet, bör du ändå prata med din läkare innan du påbörjar behandlingen med denna medicin.

Amning

Lokelma är generellt anses säkert att ta medan du ammar eftersom det inte går över i bröstmjölken. Men om du ammar eller planerar att göra det, bör du ändå prata med din läkare innan du påbörjar behandling med Lokelma.

Vad du ska fråga din läkare

Liksom de flesta läkemedel kan Lokelma orsaka ett antal biverkningar som sträcker sig från milda till allvarliga. De flesta är dock tillfälliga och försvinner efter några dagar till veckor. Om du har frågor om biverkningar som Lokelma kan orsaka, tala med din läkare.

Exempel på frågor som hjälper dig att komma igång är:

 • Kommer Lokelma att få mig att gå upp i vikt?
 • Kommer natriumet från Lokelma att ge mig högt blodtryck?
 • Är njurskador en biverkning av Lokelma?

För att lära dig mer om Lokelma, se dessa artiklar:

 • Allt om Lokelma
 • Doseringsinformation för Lokelma
 • Lokelma och kostnad: Vad du behöver veta

För att få information om olika tillstånd och tips för att förbättra din hälsa, prenumerera på något av Healthlines nyhetsbrev. Du kanske också vill kolla in online-communityerna på Bezzy. Det är en plats där människor med vissa förutsättningar kan hitta stöd och få kontakt med andra.

Varning: Healthline har gjort allt för att se till att all information är korrekt, heltäckande och uppdaterad. Den här artikeln bör dock inte användas som ett substitut för kunskap och expertis hos en legitimerad sjukvårdspersonal. Du bör alltid rådfråga din läkare eller annan vårdpersonal innan du tar någon medicin. Läkemedelsinformationen häri kan ändras och är inte avsedd att täcka alla möjliga användningsområden, anvisningar, försiktighetsåtgärder, varningar, läkemedelsinteraktioner, allergiska reaktioner eller negativa effekter. Frånvaron av varningar eller annan information för ett givet läkemedel indikerar inte att läkemedlet eller läkemedelskombinationen är säker, effektiv eller lämplig för alla patienter eller alla specifika användningar.

Veta mer

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *