Allt du behöver veta om arbetsterapi

Arbetsterapi hjälper barn och vuxna att lära sig och lära om färdigheter efter en hälsohändelse, som en stroke. Det hjälper också människor att anpassa sina miljöer, som sina hem, så att de lättare kan fungera med sitt tillstånd.

Arbetsterapi (OT) är en typ av rehabilitering som din läkare kan rekommendera efter att du har upplevt en skada, operation eller annan förändring i hälsotillstånd. OT involverar ofta inlärning av färdigheter som hjälper dig att återuppta dina dagliga aktiviteter hemma och på jobbet.

Målet med OT är att hjälpa dig att leva och fungera så självständigt som möjligt. Detta kan betyda:

 • hjälpa en äldre vuxen att anpassa sig till mobilitetsutmaningar
 • hjälpa någon att komma tillbaka till jobbet efter en skada
 • hjälpa ett barn att nå utvecklingsmilstolpar

Fortsätt läsa för att lära dig vad du kan förvänta dig under OT, hur det skiljer sig från fysioterapi (PT), dess kostnad och effektivitet.

Vad är arbetsterapi?

OT hjälper dig att återfå vardagsliv, arbete och hemkunskaper som har blivit svåra efter en skada, sjukdom eller förändring i din hälsa.

Till exempel, efter en hälsohändelse som en stroke eller operation, hjälper PT dig att återfå styrka och rörlighet. OT hjälper dig att återfå färdigheter som att skriva och laga mat.

Det hjälper dig också att anpassa dig. Arbetsterapeuter kan göra en utvärdering av ditt hem, arbetsplats eller skola. Detta hjälper dem att ge rekommendationer för adaptiv utrustning och andra verktyg som kan hjälpa dig att navigera i livet.

Vad är “yrken”?

Yrken är aktiviteter som människor i alla åldrar vill göra för att stödja sitt dagliga liv. Enligt American Occupational Therapy Association inkluderar detta saker som:

 • arbetar eller går i skolan
 • körning
 • påklädning och egenvård
 • göra och äta måltider
 • hantera mediciner
 • tänkande

Arbetsterapeuter spelar också en viktig roll i att hjälpa vårdgivare. Om du tar hand om en nära och kära hemma kan en arbetsterapeut lära dig hur du använder utrustning, administrerar mediciner eller ger stöd.

De övergripande målen för OT är att:

 • hjälpa dig på ett säkert sätt och utföra olika dagliga uppgifter
 • hjälpa dig att återfå eller behålla ditt oberoende
 • se till att vårdgivare vet hur de bäst stödjer sina nära och kära

Vem behöver arbetsterapi?

En läkare kanske rekommenderar OT för en mängd olika medicinska tillstånd som påverkar din förmåga att utföra dagliga uppgifter. Närhelst rörelsen har påverkats av långvarig skada, sjukdom eller kognitiv förändring, eller en protes har monterats för en amputation, kan OT hjälpa.

Människor som kan ha nytta av OT inkluderar alla som påverkas av:

 • demens eller Alzheimers sjukdom
 • stroke
 • neuromuskulära störningar som multipel skleros eller Parkinsons sjukdom
 • traumatisk hjärnskada
 • förlamning
 • psykisk hälsa
 • kroniska muskel-, led- eller skelettproblem
 • kronisk smärta
 • utvecklingsstörningar som autism

Vad du kan förvänta dig under arbetsterapi

OT kan vara lite olika för alla. Din terapeut kommer att titta på din medicinska historia, din miljö och dina behov för att utveckla en plan som fungerar för dig. Detta inkluderar att erbjuda vägledning och utbildning till vårdgivare och andra nära och kära.

Vuxna

OT hjälper vuxna att lära sig eller lära om ett antal olika färdigheter. Din arbetsterapeut kan hjälpa till med:

 • livskunskaper som att klä på sig, laga mat, äta och ta hand om sig själv
 • rörelse
 • koncentration och minne
 • grov- och finmotorik
 • dagliga rutiner
 • anpassningar till ett hem eller en arbetsplats
 • medicinsk utrustning som rollatorer eller proteser
 • arbetserfarenheter
 • körning
 • sociala färdigheter

Barn

För barn och ungdomar är yrken aktiviteter som hjälper dem att lära sig, ha roligt, utveckla livskunskaper och frodas.

Under OT letar terapeuter efter traditionella utvecklingsmilstolpar och vad som hindrar barnet från att möta dem.

De börjar med en djupgående utvärdering och skapar en plan för att arbeta med föräldrar, vårdgivare och andra professionella för att modifiera och anpassa barnets aktiviteter och miljö. Samtidigt arbetar de med barnet för att lära sig anpassnings- och modifieringsförmåga som möjliggör framgångsrik lek, lärande, relationer och livskunskaper.

Hos barn täcker OT ett brett spektrum av behov, inklusive:

 • utvecklingsstörning
 • fysiska skador eller sjukdom
 • känslomässiga beteendemässiga förhållanden

Skillnaden mellan sjukgymnastik och arbetsterapi

PT fokuserar på kroppens funktionella rörelser. Det hjälper dig att återfå styrka och rörlighet efter en skada, sjukdom eller annan hälsohändelse. PT innehåller element som:

 • träning
 • stretching
 • massage

OT, å andra sidan, fokuserar på kompetens. Den fokuserar också på minne, förståelse och livskunskaper.

OT kan skapa en plan för situationer som:

 • hjälpa en skadad anställd att återgå till ett jobb
 • hjälpa ett barn med funktionsnedsättning att delta i skolan
 • hjälpa en äldre vuxen med minnesförlust efter en stroke

Hur effektiv är arbetsterapi?

Få studier har utförts på effektiviteten av OT.

A 2017 års studie följt 166 personer som behandlats för arbetsrelaterade muskel- och skelettbesvär på kliniker i mellanvästern i USA.

Terapin inkluderade flexibilitet, kardiovaskulär uthållighet, förstärkning, core-stabilitet, träning och allmän arbetssimulering. Dessutom fick några personer rådgivning hos en psykolog, utbildning om stresshantering och omfattande kroppsmekanikutbildning.

Studien fann att den största prediktorn för framgång var hur länge varje session varade och antalet sessioner en person hade per vecka.

Hur man hittar en arbetsterapeut

 • Om du har sjukförsäkring, fråga din läkare om en remiss.
 • Prata med en skolsköterska eller kurator.
 • Kontakta American Occupational Therapy Association för rekommendationer nära dig.
 • Kontakta Styrelsen för certifiering i arbetsterapi för rekommendationer nära dig.

Vanliga frågor

Hur länge pågår arbetsterapi?

I samarbete med din arbetsterapeut kommer du att sätta upp specifika mål, både fysiska och tidsrelaterade. Generellt bör du förvänta dig att behandlingen pågår allt från några sessioner till flera månader.

Hur dyrt är arbetsterapi?

Om du inte har sjukförsäkring kommer den första OT-utvärderingen att kosta i genomsnitt mellan $150 och $200. Ytterligare behandlingssessioner kostar mellan $40 och $200.

Skada eller sjukdom kan förändra hur du kan utföra uppgifter hemma, på jobbet eller i skolan. OT hjälper dig att lära dig att anpassa dig fysiskt och mentalt så att du lättare kan fungera.

OT skiljer sig från PT. PT fokuserar på att återställa muskelstyrka och rörelse. OT fokuserar på finmotoriska rörelser, mental förmåga, social funktion och livskunskaper.

Veta mer

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *