7 sätt att behandla de depressiva episoderna av bipolär sjukdom

Översikt

Bipolär sjukdom är en kronisk psykisk sjukdom som orsakar allvarliga förändringar i humöret. Dessa stämningar växlar mellan glada, energiska toppar (mani) och sorgliga, trötta nedgångar (depression).

Att hantera en depressiv episod kan vara svår. Symtomen på depression kan få dig att tappa intresset för aktiviteter du vanligtvis tycker om och göra det utmanande att klara dagen. Men det finns saker du kan göra för att bekämpa de negativa effekterna av depression.

Här är sju sätt att öka ditt humör under en depressiv episod:

1. Håll dig till en hälsosam rutin

När du känner dig deprimerad är det lätt att komma in i dåliga vanor.

Du kanske inte känner för att äta även när du är hungrig, eller du kan fortsätta äta även när du är mätt.

Detsamma gäller för att sova. När du är deprimerad är det mer troligt att du sover för lite eller för mycket.

Ohälsosamma mat- och sömnvanor kan förvärra dina depressionssymtom. Så en sund daglig rutin kan göra det lättare att upprätthålla goda vanor.

Överväg att anta dessa hälsosammare vanor:

 • Ät måltider och snacks vid bestämda tider under dagen.
 • Öka ditt intag av grönsaker, magra proteiner och fullkorn.
 • Få sju till nio timmars sömn varje natt.
 • Vakna och gå och lägger dig vid samma tidpunkter varje dag.

2. Strukturera din dag

Precis som att planera din mat och sömn kan hjälpa till att avvärja depressiva symtom, så kan struktureringen av de andra aktiviteterna under din dag.

Det kan vara till hjälp att skapa en lista över dagliga uppgifter som du vill markera när du slutför dem. Det är också användbart att hålla en kalender och klisterlappar för att hålla dig på rätt spår.

När du planerar dina dagliga uppgifter, se till att avsätta tillräckligt med tid för vila och avkoppling. Att vara för upptagen kan förvärra depressiva symtom och orsaka frustration.

Det är bäst att prioritera din tid, var extra försiktig för att se till att du besöker medicinska möten.

3. Var inte rädd

När du inte upplever en depressiv episod kan du njuta av vissa aktiviteter, som att läsa eller baka.

När du känner dig deprimerad kanske du inte har tillräckligt med motivation för att göra någonting.

Trots din brist på energi är det viktigt att fortsätta delta i aktiviteter som du vanligtvis tycker om. Att göra saker som gör dig lycklig kan lindra dina depressiva symptom.

Var inte rädd för att göra de aktiviteter som vanligtvis ökar ditt humör. Även om du kan frukta att du inte kommer att njuta av dem lika mycket när du är deprimerad, betyder det inte att du ska undvika dem. När du väl börjar göra dessa aktiviteter igen kommer du troligtvis att må mycket bättre.

4. Håll dig aktiv

Forskare tror att vissa typer av träning kan hjälpa till att lindra symtomen på depression. Detta inkluderar promenader, jogging eller cykling med låg till måttlig intensitet.

För bästa resultat säger experter att du ska träna minst tre till fyra dagar i veckan i 30 till 40 minuter i taget.

5. Isolera dig inte

När du är deprimerad kan sociala situationer verka överväldigande. Du kanske känner att du är ensam, men det är viktigt att inte isolera dig. Att vara ensam kan öka symtomen på depression.

Engagera dig i sociala aktiviteter, till exempel lokala bokklubbar eller idrottslag. Tillbringa tid med vänner och familj eller chatta med dem regelbundet i telefonen. Att ha stöd av vänner och nära och kära kan hjälpa dig att känna dig mer bekväm och säker.

6. Hitta nya sätt att lindra stress

Att prova nya saker kan vara en av de sista sakerna du vill göra när du är i ett depressivt avsnitt. Men det kan hjälpa till att lindra dina symtom.

Till exempel, om du aldrig har fått en massage tidigare, överväg att boka tid på ett lokalt spa.

På samma sätt kan yoga eller meditation vara nytt för dig, men de kan vara fördelaktiga under depressiva episoder. Dessa aktiviteter är kända för att vara avkopplande. De kan göra det lättare för dig att hantera stressen eller irritationen du kan uppleva.

7. Gå med i en supportgrupp

Det kan vara bra att gå med i en stödgrupp för personer med bipolär sjukdom. En grupp ger dig möjlighet att träffa andra människor med samma tillstånd och att dela dina erfarenheter under depressiva episoder.

Fråga din vårdgivare om stödgrupper i ditt område. Du kan också hitta olika stödgrupper för bipolär sjukdom och depression genom att söka online. Besök webbplatsen för depression och bipolär supportallians för en lista över online supportgrupper.

Förstå bipolär sjukdom

Det finns flera olika typer av bipolär sjukdom. Dessa inkluderar:

Bipolär sjukdom I

Personer med bipolär upplever jag minst en manisk episod före eller efter en depressiv episod eller mild manisk episod (kallad hypomani).

Bipolär II störning

Personer med bipolär II har minst en stor depressiv episod som varar två veckor eller längre. De har också minst en mild hypomanisk episod som varar mer än fyra dagar.

I hypomaniska episoder är människor fortfarande upphetsade, energiska och impulsiva. Symtomen är dock mildare än de som är förknippade med fullvärdiga maniska episoder.

Cyklotymisk störning

Personer med cyklotymisk sjukdom upplever minst två år av hypomaniska och depressiva episoder. Förändringarna i humör tenderar att vara mindre allvarliga i denna form av bipolär sjukdom.

DSM diagnostiska kriterier

Förutom den maniska eller hypomaniska episoden måste en person med bipolär I eller bipolär II störning ha en allvarlig depressiv episod.

För att få diagnosen en allvarlig depressiv episod måste personen uppvisa fem eller flera av följande symtom under samma tvåveckorsperiod:

 1. deprimerat humör (eller irritabilitet hos barn) större delen av dagen, nästan varje dag, vilket antyds av antingen subjektiv rapport eller observation gjord av andra
 2. markant minskat intresse eller nöje för alla, eller nästan alla, aktiviteter större delen av dagen, nästan varje dag, vilket antyds av antingen subjektivt konto eller observation
 3. en förändring av mer än 5 procent av kroppsvikten på en månad när du inte bantar, eller en minskning eller ökning av aptiten nästan varje dag
 4. sömnlöshet eller hypersomni nästan varje dag
 5. psykomotorisk agitation eller försämring nästan varje dag, observerbar av andra
 6. trötthet eller energiförlust nästan varje dag
 7. känslor av värdelöshet eller överdriven eller olämplig skuld, som kan vara vanföreställning och som inte bara är självförakt eller skuld om att vara sjuk, nästan varje dag
 8. obeslutsamhet eller minskad förmåga att tänka eller koncentrera sig nästan varje dag, subjektivt eller som observerats av andra
 9. återkommande tankar om döden (inte bara rädsla för att dö), återkommande självmordstankar utan en specifik plan, eller ett självmordsförsök eller en specifik plan för att begå självmord

Dessa symtom måste representera en förändring från personens tidigare funktionsnivå. Minst ett av symtomen måste vara antingen deprimerat humör eller förlust av intresse eller nöje, och får inte tillskrivas ett annat medicinskt tillstånd.

Dessutom måste symtomen orsaka kliniskt signifikant nöd eller försämring inom sociala, yrkesmässiga eller andra viktiga funktionsområden. Episoden kan inte heller bero på fysiologiska effekter av ett ämne eller ett annat medicinskt tillstånd.

Symtom på bipolär sjukdom

Även om det finns olika typer av bipolär sjukdom, är symtomen på depression, mani och hypomani liknande hos de flesta.

Vanliga symptom på depression

 • djupa känslor av sorg eller hopplöshet under en längre tid
 • att ha lite eller inget intresse för aktiviteter som en gång var roliga
 • svårt att fokusera, komma ihåg saker och fatta beslut
 • rastlöshet eller irritabilitet
 • äta för mycket eller för lite
 • sover för mycket eller för lite
 • tänka eller prata om död eller självmord
 • försöker självmord
 • en alltför glad eller utåtriktad stämning under en längre tid
 • intensiv irritabilitet
 • prata snabbt eller snabbt övergång mellan olika idéer under ett samtal
 • racing tankar
 • blir lätt distraherad
 • plocka upp många nya aktiviteter eller projekt
 • rastlöshet
 • svårt att sova på grund av höga energinivåer
 • impulsivt eller riskabelt beteende

Vanliga symptom på mani

Symtomen på hypomani är desamma som mani, förutom två viktiga skillnader.

Med hypomani är förändringar i humör vanligtvis inte tillräckligt allvarliga för att störa signifikant en persons dagliga aktiviteter.

Dessutom uppstår inga psykotiska symptom under en hypomanisk episod. Under en manisk episod kan psykotiska symptom innefatta vanföreställningar, hallucinationer och paranoia.

Poängen

Det finns inget botemedel mot bipolär sjukdom, men du kan hantera ditt tillstånd genom att följa en behandlingsplan och göra livsstilsändringar.

I allvarliga fall av depression kan tillfällig sjukhusvistelse krävas. För det mesta kommer du dock att kunna hantera dina bipolära sjukdomssymtom med en kombination av medicinering och psykoterapi.

Det finns också några enkla livsstilsförändringar du kan göra för att hjälpa dig att må bättre under depressiva episoder.

Att komma igenom en depressiv episod kan vara utmanande, men det är möjligt. Kom ihåg att det finns många sätt att öka ditt humör och lindra symtom.

Tveka inte att kontakta din läkare eller vårdgivare om du behöver hjälp.

Om du tycker att du har självmordstankar under en depressiv episod, ring National Suicide Prevention Lifeline på 800-273-8255. Rådgivare finns tillgängliga 24 timmar om dygnet, sju dagar i veckan. Alla samtal är anonyma.

Veta mer

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *