Vad är nasal cytologi?

Näscytologi innebär att man undersöker ett prov av celler eller slem från dina näsgångar. Detta test hjälper läkare att diagnostisera och övervaka tillstånd som allergier, rinit och infektionssjukdomar.

Näscytologi är en diagnostisk teknik som sjukvårdspersonal använder för att studera cellerna och cellkomponenterna i näsgångarna. Det innebär att du tar ett prov av celler eller slem från dina näsgångar för undersökning i mikroskop.

En hälso- och sjukvårdspersonal, ofta en otolaryngolog, utför denna procedur för att bedöma och diagnostisera nasala och respiratoriska tillstånd, såsom:

 • allergier
 • kronisk rinit
 • bihåleinflammation

Näscytologi kan också vägleda behandlingen av olika nasala och respiratoriska tillstånd.

Den här artikeln översikter nasal cytologi, inklusive dess syfte, hur det görs, risker och mer.

Varför utför läkare en nasal cytologi?

Läkare utför nasal cytologi av flera skäl, Inklusive:

 • Diagnos: Läkare kan använda det för att bedöma och identifiera de bakomliggande orsakerna till nasala och andningssjukdomar. Näscytologi hjälper dem att skilja mellan allergier, kronisk rinit, bihåleinflammation och infektionssjukdomar.
 • Vägledande behandling: Det ger läkarna de möjliga orsakerna till ditt nasala eller respiratoriska tillstånd, vilket hjälper till att utveckla din behandlingsplan för att hantera ditt tillstånd effektivt.
 • Identifiera allergier: Det kan hjälpa identifiera närvaron av specifika immunceller (eosinofiler) associerade med allergiska reaktioner, vilket kan hjälpa läkare att diagnostisera allergisk rinit.
 • Upptäcka infektioner: Det kan hjälpa till att avslöja närvaron av bakterier, virus eller svampar i dina näsgångar, vilket är viktigt för att diagnostisera infektiös rinit eller bihåleinflammation.
 • Bedöma inflammation: Det kan tillhandahålla information om omfattningen och typen av inflammation i slemhinnan i din näshåla, vilket hjälper läkare att diagnostisera och hantera tillstånd som icke-allergisk rinit.
 • Övervakning av behandling: Efter påbörjad behandling för nasala tillstånd kan läkare använda nasal cytologi för att övervaka ditt svar på behandlingen. Detta hjälper till att bedöma effektiviteten av behandlingar och behovet av eventuella justeringar.
 • Forskning och studier: Forskare använder också nasal cytologi i forskningsmiljöer för att studera olika näs- och luftvägssjukdomar, utforska behandlingsalternativ och bättre förstå cellförändringar i samband med dessa tillstånd.

Vilka tillstånd kan nasal cytologi upptäcka?

Näscytologi kan upptäcka flera tillstånd, Inklusive:

 • allergisk rinit
 • kronisk rinit
 • bihåleinflammation
 • vasomotorisk (icke-allergisk) rinit
 • nasala infektioner som viral, bakteriell eller svamprinit
 • inflammatoriska nasala tillstånd som rhinosinusit och näspolyper
Var det här till hjälp?

Hur går nasal cytologi till?

Näscytologi är en enkel och relativt snabb procedur som vanligtvis varar i ca 20–30 minuter, vilket inkluderar provtagning och undersökning. Proceduren innebär:

 • Positionering: Du kommer att sitta bekvämt, vanligtvis i ett undersökningsrum.
 • Provsamling: En sjukvårdspersonal, ofta en otolaryngolog, för försiktigt in en liten, mjuk borste eller pinne i en av dina näsborrar för att samla ett prov av celler från slemhinnan i dina näsgångar. Det kanske kittlar lite, men det är i allmänhet smärtfritt och snabbt.
 • Provberedning: De uppsamlade näscellerna placeras på objektglas. Dessa objektglas färgas vanligtvis för att göra cellerna synliga under ett mikroskop.
 • Mikroskopisk undersökning: En patolog eller cytolog (läkare som är specialiserade på att analysera prover) kommer att undersöka dessa preparerade objektglas under ett mikroskop. De tittar på typerna av celler, deras kvantitet och eventuella avvikelser. Denna analys hjälper till att ställa en diagnos.

Finns det några risker med nasal cytologi?

Näscytologi är vanligtvis en säker procedur med minimala risker.

Vissa personer kan uppleva lindriga obehag under provtagningen.

I sällsynta fall kan människor uppleva näsblod. Detta är vanligare om du har ömtåliga näsblodkärl.

Vad kan jag förvänta mig efter ett näscytologiskt test?

Näscytologi är en lågrisk, minimalt invasiv procedur med snabb återhämtning. Du kan återuppta dina vanliga aktiviteter omedelbart. Det finns inget behov av stillestånd eller en återhämtningsperiod.

En sjukvårdspersonal kommer att diskutera dina testresultat med dig och ge information om ditt nasala tillstånd och eventuella rekommenderade behandlingar. De kan också rekommendera ytterligare tester vid behov.

Om du genomgår nasal cytologi för att övervaka ett redan existerande tillstånd, kommer en sjukvårdspersonal att fortsätta att arbeta med dig för att hantera och anpassa din behandling efter behov.

Vilka andra tester använder läkare för att diagnostisera rinit?

Förutom nasal cytologi kan läkare använda flera tester för att diagnostisera rinit. Dessa kan inkludera:

 • Allergitest: Allergi hud- eller blodprov, såsom radioallergosorbenten eller specifika immunglobulin E-blodprover, kan hjälpa till att identifiera specifika allergener som är ansvariga för allergisk rinit.
 • Nasal endoskopi: En nasal endoskopi tillåter en läkare att visuellt inspektera dina näsgångar med hjälp av ett tunt, flexibelt rör med en kamera. Det kan hjälpa till att identifiera strukturella abnormiteter, polyper eller tecken på kronisk rinit.
 • Nasal provokationstest: Läkare kan använda detta test för att diagnostisera icke-allergisk rinit genom att introducera potentiella irriterande ämnen i näspassagerna för att utlösa symtom.
 • Hudprovning: Vanligtvis används för allergisk rinit, ett hudpricktest innebär att man applicerar en liten mängd allergen på huden och övervakar den för en allergisk reaktion.
 • Rhinoskopi: Denna procedur på kontoret innebär en närmare undersökning av näsgångarna med hjälp av en tunn, stel eller flexibel omfattning.

Valet av tester beror dock på de specifika symptomen och misstänkta orsaker till rinit. En läkare kan använda en kombination av dessa tester för att korrekt diagnostisera och bestämma den mest lämpliga behandlingen för dig.

Vanliga frågor

Här är några vanliga frågor om nasal cytologi.

Vad orsakar icke-allergisk rinit?

Dess oklart vad som orsakar icke-allergisk rinit, även om det kan vara relaterat till problem med nerverna i slemhinnan i dina näsgångar. Irriterande ämnen som rök, föroreningar, väderförändringar, starka lukter eller infektioner kan utlösa icke-allergisk rinit.

Vad letar cytologi efter?

Näscytologi undersöker näsceller för att upptäcka inflammation, infektion, allergier eller andra bakomliggande orsaker till nasala och luftvägssymptom.

Är nasal cytologi smärtsam?

Näscytologi är inte smärtsamt. Det kan dock orsaka lätt obehag under provtagningen. Det tolereras i allmänhet väl av de flesta.

Näscytologi är ett viktigt verktyg för att diagnostisera och hantera näs- och andningssjukdomar. Denna snabba, icke-invasiva procedur hjälper läkare att identifiera de underliggande orsakerna till symtom och vägleda behandlingsplaner.

Överväg att prata med en sjukvårdspersonal om de potentiella fördelarna med nasal cytologi om du upplever nasala eller luftvägssymptom.

Veta mer

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *