Undviker du beröring med psoriasisartrit? Vad du borde veta

Psoriasissjukdom, som inkluderar psoriasis och psoriasisartrit (PsA), orsakar fysiska symtom som involverar hud och leder. Det kan också ha psykologiska och känslomässiga effekter.

En studie från 2017 tyder på att en betydande andel av människor som har psoriasis eller PsA undviker beröring på grund av fysisk smärta, ångest, förlägenhet och andra skäl. Detta kallas beröringsaversion eller beröringsundvikande.

Beröringsaversion kan göra det svårare att uppleva intimitet i relationer. Det kan också påverka en persons livskvalitet. Om du har ett psoriatiskt tillstånd finns det sätt att hantera beröringsundvikande. Detta kan inkludera att kommunicera med din partner, följa din behandlingsplan och att nå ut till andra som lever med psoriatiska tillstånd.

Vad är beröringsundvikande?

Vissa människor har beröringsaversion, eller en ovilja att uppleva beröring från någon. Eftersom människor kan uppleva detta på olika sätt, finns det ett par vetenskapliga sätt att mäta det. Beröringsundvikande frågeformulär (TAQ) och beröringsundvikande mått (TAM) är två exempel.

Det finns många olika anledningar till varför människor varierar i hur mycket de tycker om eller vill uppleva beröring. Vissa kulturer eller samhällen tenderar att ägna sig åt fysiska uttryck oftare, enligt a 2020 studie. Forskare noterar också att yngre människor tenderar att vilja ha mer beröring.

Medicinska tillstånd som kronisk smärta och depression kan göra någon mindre benägen att bjuda in eller välkomna beröring. Om du lever med psoriasis eller PsA är du inte ensam om du ibland upplever att du undviker beröring.

Hafefobi

Vissa personer med beröringsundvikande kan också ha hafefobi.

Hafefobi är en specifik fobi som innebär att man känner sig orolig inför tanken på beröring eller förväntan på beröring.

Som med andra ångeststörningar, om du har hafefobi kan du aktivt undvika beröring. Tanken på att bli berörd kan orsaka dig en hel del oro. Du kan uppleva symtom på ångestattack, såsom ett bultande hjärta, svettning och känsla av att du inte kan hantera det.

Du kan få hjälp för hafefobi genom en mentalvårdare. Detta kan vara ett alternativ du utforskar tillsammans med din behandlingsplan för psoriasis eller PsA. Vissa behandlingsstrategier för hafefobi inkluderar kognitiv beteendeterapi, mediciner och exponeringsterapi.

Undvikande av beröring med psoriasis

Många personer med psoriasis upplever att de undviker beröring.

En studie från 2017 baserad på en onlineundersökning gjord av National Psoriasis Foundation (NPF) fann att 48,2 % av 1 109 svarande undvek beröring eller undvek beröring.

Deltagarna tillfrågades om de under de föregående 2 veckorna hade undvikit att röra någon eller om någon hade undvikit att röra vid dem på grund av utseendet och känslan av deras hud.

Deltagarna varierade mellan olika åldersgrupper, från 18 år till över 65 år, men de flesta deltagare identifierades som vita (89,5 %) och kvinnor (70,1 %).

Undvikande av beröring kan också upplevas av personer som har PsA.

Beröringsundvikande med PsA

Forskning har funnit att symtomen på PsA har en känslomässig effekt. Dessa känslor kan leda till förändringar i intima relationer, inklusive förändringar i sexuell funktion eller en vilja att uppleva intim beröring.

A 2019 års studie av 439 personer med PsA fann att led- och hudsymptom kan påverka en persons livskvalitet negativt. Människor i studien sa att PsA-symtom påverkade hur de tänkte på sig själva och hur andra såg på dem.

Författarna till a 2020 studie fann en högre risk för erektil dysfunktion (ED) bland män med PsA. De noterade tidigare forskning om de psykologiska effekterna av PsA men drog ingen avgörande koppling mellan de känslomässiga effekterna av PsA och ED.

I en mindre 2019 års studie av kvinnor med PsA upplevde 67 % av 33 deltagare sexuella utmaningar.

Eftersom personer med PsA och psoriasis alla är olika och upplever sina tillstånd på olika sätt, finns det många anledningar till varför någon kan uppleva beröringsundvikande.

Orsaker till att undvika beröring

Personer med PsA och psoriasis kan uppleva en rad känslomässiga och fysiska symtom som leder till att man undviker beröring. Smärta och förlägenhet är bara två exempel.

Smärta och fysisk känslighet

Människor kan undvika beröring när de har fysiskt obehag av psoriasis. Studien från 2017 som nämndes tidigare visade att beröringsundvikande var högre hos personer med svårare klåda. Även om du inte har allvarlig klåda, kan det göra dig obekväm att uppleva beröring under en psoriasisutbrott.

I intima relationer kan människor uppleva att man undviker beröring på grund av psoriasis på eller runt ljumskområdet och könsorganen.

Dessutom kan samlag eller annan sexuell aktivitet orsaka fysisk smärta, vilket också kan påverka den känslomässiga aspekten av ett förhållande.

Skam, förlägenhet eller ångest

Känslorna av skam eller förlägenhet kan också leda till beröringsaversion. Forskare i 2017 års studie fann att beröringsundvikande var högre bland personer som hade psoriasis på synliga områden av huden som ansikte, hals, händer och hårbotten.

Om du inleder ett nytt förhållande eller upplever förvärrade psoriasissymptom medan du redan är i ett förhållande, kan du oroa dig för att bli avvisad. Denna rädsla är vanligtvis ogrundad, men den kan fortfarande orsaka många människor stor ångest, vilket tyder på att det också finns en psykologisk aspekt av psoriasis.

Hur man klarar sig

Ett antal strategier kan hjälpa dig att övervinna beröringsundvikande. Detta kan i sin tur minska oro i relationer och i det dagliga livet.

Strategier inkluderar:

  • Prata med din partner: Du kan berätta för dem att du har psoriasis och prata om hur det påverkar dig både fysiskt och psykiskt. Dela information (artiklar, studier) om psoriasis med dem om de inte är bekanta med tillståndet. Denna kommunikation kan hjälpa dig att känna dig mer bekväm första gången du är intim med en ny person.
  • Vidta åtgärder för att minska smärtan: Aktuella läkemedel gjorda för intima områden kan bidra till att minska smärtsamt samlag. Din läkare eller apotekspersonal kan rekommendera säkra och effektiva behandlingar.
  • Förbered dig på att svara på frågor om psoriasis: Ibland kan nära vänner eller familjemedlemmar ha frågor men är ovilliga att fråga eller vet helt enkelt inte var de ska börja. Du kan dela med dig av vad du har lärt dig, inklusive det faktum att tillståndet inte är smittsamt.
  • Behandla psoriasis eller PsA: Att hålla sig till en behandlingsplan kan hjälpa till att minska frekvensen och svårighetsgraden av psoriasis eller PsA-utbrott. Nyare mediciner kan hjälpa. En studie från 2022 fann att behandling med ixekizumab förbättrade måttlig till svår genital psoriasis och minskade undvikande av beröring.
  • Gå med i en stödgrupp: Att prata om beröringsundvikande med andra i PsA-gemenskapen kan hjälpa till att minska känslorna av isolering. Du kan också upptäcka nya sätt att hantera.
  • Arbeta med en mentalvårdspersonal: En kurator eller terapeut kan hjälpa dig att lära dig tekniker för att hantera alla känslor som kommer med psoriasis och PsA.

Att undvika beröring upplevs ofta av personer med psoriasis eller PsA. Detta kan påverka intima relationer och känslomässigt välbefinnande. Du kan få stöd genom att nå ut till andra med psoriasissjukdom, rådgöra med en mentalvårdspersonal och följa en behandlingsplan för psoriasis.

Veta mer

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *