Tag: virusstruktur

Vad är ett virus?

Vad är ett virus?

Ett virus är en liten samling genetisk kod, antingen DNA eller RNA, omgiven av en proteinkappa. Ett virus kan inte replikeras ensamt. Virus måste infektera celler och använda komponenter i ...

7 fakta om virus

7 fakta om virus

Ett virus är en infektiös partikel som har egenskaper som liv och sak. Virus skiljer sig från växter, djur och bakterier i sin struktur och funktion. Virus är inte celler ...