Tag: PD-L1-hämmare

PD-1 och PD-L1-hämmare

PD-1 och PD-L1-hämmare

Mikrograf som visar ett PD-L1-positivt lungadenokarcinom. Positiv immunfärgning kan förutsäga svar på behandlingen.Vad är PD-1-hämmare och PD-L1-hämmare? PD-1-hämmare och PD-L1-hämmare är en grupp av kontrollpunktsinhibitorer mot cancerläkemedel som blockerar aktiviteten ...