Tag: orsaker till toxiskt chocksyndrom

Toxic shock syndrom (TSS)

Vad är toxiskt chocksyndrom (TSS)? Toxic shock syndrom (TSS) är en sällsynt men potentiellt livshotande sjukdom som orsakas av vissa bakteriestammar som producerar toxiner. Denna sjukdom kan leda till svikt ...