Tag: förstå symtom

Peginterferon beta-1a

Vad är detta för medicin? PEGINTERFERON BETA-1a (kopplad in ter FEER på BAY ta) hjälper till att minska antalet multipel sklerosattacker och att bromsa funktionsnedsättningen hos personer med återfallande former ...

Levotyroxin tabletter

Vad är detta för medicin? LEVOTYROXIN (lee voe thye ROX een) är ett sköldkörtelhormon. Detta läkemedel kan förbättra symtom på sköldkörtelbrist som långsamt tal, brist på energi, viktökning, håravfall, torr ...

Siltuximab injektion

Vad är detta för medicin? SILTUXIMAB är en monoklonal antikropp. Det används för att behandla multicentrisk Castlemans sjukdom (MCD). Detta läkemedel kan användas för andra ändamål; fråga din vårdgivare eller ...

Tuberös skleros

Tuberös skleros

Tuberös skleroskomplex Lär dig mer om tuberös skleroskomplex, ett genetiskt tillstånd med ett spektrum av möjliga symtom. Nedan hittar du vanliga frågor om Tuberous Sclerosis Complex: Vad är tuberös skleroskomplex? ...

Page 1 of 3 1 2 3