Tag: Creutzfeldt-Jakobs sjukdom

Creutzfeldt-Jakobs sjukdom

Creutzfeldt-Jakobs sjukdom

Vad är Creutzfeldt-Jakobs sjukdom? Creutzfeldt-Jakobs sjukdom är en degenerativ hjärnstörning som leder till demens och i slutändan dödsfall. Symtom på Creutzfeldt-Jakobs sjukdom (CJD) kan likna dem med andra demensliknande hjärnsjukdomar, ...