Tag: bronkoskopi

Vad är bronkoskopi?

Vad är bronkoskopi?

Bronkoskopi är ett test för att se luftvägarna och diagnostisera lungsjukdom. Denna teknik kan också användas under behandling av vissa lungsjukdomar. Hur utförs bronkoskopi? Ett bronkoskop är en anordning som ...