Tag: bakterier och virus

Vad är ett virus?

Vad är ett virus?

Ett virus är en liten samling genetisk kod, antingen DNA eller RNA, omgiven av en proteinkappa. Ett virus kan inte replikeras ensamt. Virus måste infektera celler och använda komponenter i ...