Hur terapi kan hjälpa din mentala hälsa med psoriasis

Socialt stigma kring psoriasisplack kan potentiellt leda till ångest i sociala situationer, och smärta och inflammation kan leda till depressiva tankar. Terapi kan hjälpa dig att hantera de möjliga psykiska hälsoeffekterna av psoriasis.

“Psoriasis är en kronisk sjukdom som beror på ett överaktivt immunsystem som påskyndar celltillväxt och ökar inflammation i huden”, förklarade Kate V. Viola, en styrelsecertifierad hudläkare på Dermatology Partners som också har en magisterexamen i hälsovetenskaplig forskning och grundade hudvårdsföretaget Lady Polpo.

“I en hälsosam hudcykel genomgår hudceller en process av tillväxt, mognad och avfall. Denna process påskyndas vid psoriasis, vilket resulterar i ackumulering av överflödiga hudceller på hudens yta som resulterar i röda tjocka plack med fjäll.”

Dessa plack kan orsaka mycket mer än bara obekväma fysiska symtom. Det finns en större sannolikhet att du kommer att utveckla depression, ångest och andra psykiska tillstånd om du lever med psoriasis

Psoriasis drabbar uppskattningsvis 125 miljoner människor världen över. Och författarna till en forskningsöversikt från 2022 drog slutsatsen att personer med psoriasis är mer benägna att uppleva vissa psykiska tillstånd än personer utan psoriasis.

Biologiska och miljömässiga faktorer förknippade med psoriasis kan sänka din livskvalitet och påverka din mentala hälsa negativt. Till exempel kan socialt stigma kring psoriasisplack bidra till oro i sociala situationer som arbete och skola. Psoriasis kan också orsaka smärta och inflammation i dina leder och hud, vilket potentiellt kan leda till depressiva tankar.

Psoriasis kan inte bara påverka mental hälsa, utan det omvända är också sant. Förhöjda nivåer av stress och ångest kan spela en roll vid uppblossningar. Det är därför det är viktigt att få behandling av en terapeut och en hudläkare.

Förstå den psykologiska effekten av psoriasis

Enligt en forskningsöversikt från 2022 har psoriasis kopplingar till många psykiska tillstånd. Författarna drog slutsatsen att personer med psoriasis har 1,5 gånger större sannolikhet att uppleva depressiva symtom än personer utan psoriasis. Ångestsymtom, schizofreni och självmordstankar är också vanligare bland dem med psoriasis.

Annan forskning tyder på att psoriasis kan ha kopplingar till ökad alkoholkonsumtionposttraumatiskt stressyndrom och bipolär sjukdom.

Det finns olika orsaker till dessa komorbiditeter. Ändå påverkar varje tillstånd det andra. Till exempel kan ett psoriasisutslag orsaka social ångest och ökad ångest och stress kan förvärra de inflammatoriska psoriasisutslagen. På samma sätt kan smärtan som psoriasis kan orsaka förvärra depression eller självmordstankar.

Men det finns biologiska faktorer också. Ett 2018 års studie rapporterade att psykiatriska reaktioner på stressorer i form av stressrelaterade störningar, såsom ångest, kan öka sannolikheten för att utveckla en autoimmun sjukdom.

Detta beror på att din kropps stresssystem kan påverka ditt immunförsvar, vilket leder till ökningar av kemikalier som kallas pro-inflammatoriska markörer, som spelar en roll vid autoimmuna tillstånd som psoriasis.

Ångest, depression, ilska och stress från trauma kan ha fysiska effekter på din kropp. Trauma från känslor som orsakas av psoriasisutbrott kan också öka din risk att utveckla vissa autoimmuna sjukdomar, ibland till så mycket som sju gånger risken som uppstår hos personer utan trauma.

Men på grund av hur psoriasis och psykiska tillstånd påverkar varandra, är det möjligt att de också kan gynna varandra.

Hur terapi hjälper

“Terapi kan spela en avgörande roll för att stödja individer med psoriasis, inte bara genom att ta itu med de känslomässiga och psykologiska aspekterna av att leva med en kronisk hudsjukdom utan också genom att hjälpa till att hantera den påverkan det kan ha på mental hälsa”, säger Viola.

Terapeutiska tillvägagångssätt som har visat lovande inkluderar:

 • kognitiv beteendeterapi (KBT)
 • meditation
 • avslappningsterapi
 • biofeedback
 • stödjande rådgivning

KBT är en typ av samtalsterapi (psykoterapi) som fokuserar på att hjälpa dig att förändra ditt tänkande och beteende genom att göra dig mer medveten om ditt inre självprat och dina känslor. Det är en av de mest eftertraktade typerna av psykoterapi.

Författarna till a 2019 års forskningsöversikt noterade att KBT minskade området och svårighetsgraden av psoriasisymtom hos personer med måttliga till svåra fall. Teknikerna som används i KBT kan hjälpa människor att bättre hantera stress och ångest, minska inflammatoriska markörer som kan förvärra psoriasisutbrott.

“När psoriasis blossar upp kan det bidra till en ond cirkel av ökad ångest, depression, isolering och försämrad mental hälsa. Ångest eller depression kan uppstå under en flare-up när huden är inflammerad och smärtsam, säger Brianna Paruolo, en licensierad mindfulness-terapeut vid Gold Therapy NYC.

Mindfulness-baserade terapier, såsom meditation och avslappningsterapi, kan hjälpa dig att hantera negativa känslor och minska stress, ångest och depression.

Stödjande rådgivning, som ofta inkluderar rollspel, ökad problemlösningsförmåga och beteendeomvändning, kan ge verktyg för att bättre hantera psykologiska, miljömässiga och fysiska stressorer. Till exempel kan en rådgivare hjälpa dig att utveckla strategier för att öka ditt självförtroende i situationer med social ångest.

Ta itu med kroppsuppfattning och självkänsla

Psoriasis kan påverka modeval, sociala interaktioner och självförtroende, eftersom du kan känna dig självmedveten om plack. En kombination av terapi och en stödgrupp kan hjälpa till att förbättra kroppsuppfattningen och självkänslan.

– Stigmat kring synliga symtom spelar en roll där. Det är frestande att undvika sociala situationer när du är rädd för att döma eller kommentarer från främlingar. Det enda problemet med isolering är att det gör saker värre, säger Paruolo.

“KBT hjälper individer att identifiera och ändra negativa tankemönster, vilket minskar ångest och depression i samband med psoriasis,” förklarade Viola.

Stödjande terapier som inkluderar rollspel kan ge verktyg och tekniker som kan komma väl till pass i sociala situationer. Mindfulness kan främja självacceptans, hjälpa dig att lägga märke till interna negativa bedömningar innan du medvetet släpper dem.

Copingstrategier och daglig egenvård

Terapi kan ge många användbara verktyg för stresshantering och egenvård, samt copingstrategier du kan använda i det dagliga livet. Terapeutiska verktyg hjälper dig ofta att öka din självmedvetenhet och upptäcka kopplingen mellan din kropp och ditt sinne, vilket främjar ett holistiskt förhållningssätt till välbefinnande.

Genom detta tillvägagångssätt kan du inse att vissa val du gör under dagen kan påverka både din mentala och din fysiska hälsa, inklusive:

 • få den rekommenderade mängden fysisk aktivitet
 • upprätthålla en hälsosam kost
 • få tillräckligt med sömn
 • journalföring
 • träna mindfulness och meditation
 • integrera en tacksamhetsövning

“Att acceptera din psoriasis betyder inte att du godkänner den, men radikal acceptans skapar en väg framåt för att bedriva effektiv behandling och symtomhantering”, säger Paruolo.

Identifiera dina psoriasis triggers

Vissa psoriasis triggers, såsom en skrapsår eller en sjukdom, kan vara utom din kontroll. Men du kanske kan undvika vissa potentiella orsaker om du kan identifiera dem. Vanliga triggers för psoriasis inkluderar:

 • påfrestning
 • överdriven alkoholkonsumtion
 • rökning
 • hormonella förändringar
 • vissa mediciner
 • vissa livsmedel

Att vidta åtgärder för att undvika vissa triggers, såsom rökning, och hantera dina psykologiska reaktioner på andra triggers, som stress, kan bidra till att minska frekvensen och svårighetsgraden av dina psoriasisuppblossningar.

Hitta en terapeut för psoriasis

Det kan vara bra att leta efter en terapeut som är specialiserad på kroniska hälsotillstånd. National Psoriasis Foundation erbjuder stödgrupper, samhällen och patientresurser som kan hjälpa dig att hitta rätt psykiatriker.

Sammanfattning

Oavsett om psoriasis är mild eller svår kan den ha negativa effekter på din fysiska och mentala hälsa. Stress, ångest och depression som orsakas av plack och smärta kan förvärra psoriasisutbrott, vilket leder till en ytterligare minskning av mental hälsa och livskvalitet.

Terapi har potential att bryta cykeln och hjälpa dig hantera mentala och fysiska reaktioner på att leva med psoriasis genom ett holistiskt tillvägagångssätt.

Veta mer

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *