Hur man använder en depressionschecklista för att spåra dina symtom

En checklista för depression är ett snabbt och enkelt verktyg som är utformat för att hjälpa dig att identifiera depressiva symtom.

Symtomen på depression är inte alltid uppenbara. I vissa fall kan depression visa sig som förändringar i aptit eller sömn, trötthet eller en negativ syn på livet.

Att läsa igenom en checklista för depression är ett snabbt och enkelt sätt att avgöra svårighetsgraden av ditt tillstånd och för att hjälpa dig att bestämma om du ska söka hjälp från en mentalvårdspersonal.

Vadär syftet med en checklista för depression?

En checklista för depression är ett snabbt och enkelt självutvärderingsverktyg som är utformat för att hjälpa dig känna igen symptomen på depression i din vardag. Checklistan kan också vara en utgångspunkt för ett samtal med en läkare eller psykvårdspersonal.

En checklista för depression innehåller vanligtvis en lista över vanliga symtom, såsom känslor av sorg, låg energi, hopplöshet, förlust av intresse för aktiviteter och förändringar i aptit eller sömn.

Vissa checklistor kan också innehålla frågor om symtomens svårighetsgrad och frekvens, samt frågor om andra hälsotillstånd eller livshändelser som kan bidra till symtomen.

Symtom som finns på en checklista för depression

Depressionschecklistorna varierar, men de flesta försöker återspegla kriterierna för allvarlig depressiv sjukdom som beskrivs i Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders Fifth Edition Text Revision (DSM-5-TR).

Här är ett exempel på de symtom som ofta ses i en checklista för depression:

 • ihållande känslor av sorg, hopplöshet eller tomhet
 • förlust av intresse eller nöje i tidigare åtnjutna aktiviteter
 • minskad energi och trötthet
 • förändringar i aptit och vikt
 • sömnlöshet eller överdriven sömn
 • känslor av värdelöshet eller överdriven skuld
 • svårigheter att koncentrera sig, fatta beslut eller komma ihåg saker
 • fysiska symtom som huvudvärk, matsmältningsproblem eller kronisk smärta
 • rastlöshet eller irritabilitet
 • tankar på död eller självmord

Vanliga frågor på en checklista för depression

En checklista för depression innehåller vanligtvis en serie frågor som bedömer olika symtom på depression.

Här är några vanliga frågor som kan dyka upp på en checklista för depression:

 1. Har du känt dig ledsen eller nedstämd för det mesta under de senaste 2 veckorna?
 2. Har du tappat intresset eller nöjet för saker som du brukade tycka om?
 3. Har du känt dig trött eller orkeslös de flesta dagar?
 4. Har du ätit mer eller mindre än vanligt?
 5. Har du sovit mer eller mindre än vanligt?
 6. Har du haft problem med att koncentrera dig eller fatta beslut?
 7. Har du känt dig skyldig, värdelös eller hopplös?
 8. Har du haft fysiska symtom som huvudvärk eller matsmältningsproblem som inte förklaras av ett annat medicinskt tillstånd?
 9. Har du känt dig irriterad eller rastlös de flesta dagar?
 10. Har du haft tankar på död eller självmord?

Hur man använder en checklista för depression

Du kan hitta checklistor för depression på olika ställen, inklusive läkarmottagningar, självhjälpsböcker, appar för mental hälsa eller webbplatser.

Vissa checklistor för depression ger bara en symptomlista, medan andra ställer specifika frågor. Vissa checklistor ger dig möjlighet att välja ett svar och ger dig anvisningar för att räkna ihop din poäng. Andra, till exempel de som finns på nätet, kan beräkna ett depressionspoäng åt dig.

Kan du diagnostiseras från en checklista för depression?

En checklista för depression är inte ett diagnostiskt verktyg och kan inte användas för att ställa en formell diagnos.

Det är snarare en startpunkt för att hjälpa dig att förstå ditt tillstånd och avgöra om du vill söka hjälp från en mentalvårdspersonal.

En depressionsdiagnos innebär en omfattande utvärdering som tar hänsyn till dina symtom, sjukdomshistoria och andra relevanta faktorer. Din läkare kan använda en evidensbaserad bedömning för att screena dig för depression.

Vad du ska göra om du tror att du har depression

Om du upplever symtom på depression, överväg att söka hjälp. Här är några steg du kan ta:

 • Prata med din läkare: Din läkare kan hjälpa till att avgöra om du har depression och hänvisa dig till en mentalvårdspersonal om det behövs.
 • Sök terapi: Att prata med en terapeut kan hjälpa dig att utmana dina negativa tankar, lära dig hantera strategier och förbättra ditt humör.
 • Överväg medicinering: Många människor finner lindring från sina depressiva symtom med antidepressiva medel. Bevis föreslår att de kan vara mer effektiva med måttlig till svår depression, snarare än ett mildt fall. Din läkare kan arbeta med dig för att avgöra om detta är ett lämpligt alternativ för dig.
 • Ta kontakt med andra: Att spendera tid med vänner och familj, gå med i en stödgrupp eller volontärarbete kan hjälpa dig att känna dig mindre isolerad och förbättra ditt humör.
 • Träna självvård: Det är viktigt att prioritera egenvård när du lever med depression. Det kan handla om att få tillräckligt med sömn, äta en hälsosam kost och delta i fysisk aktivitet.
 • Undvik alkohol och droger: Användning av droger kan förvärra symtomen på depression och göra det svårare att hantera.
 • Ha tålamod: Det kan ta tid att må bättre, men med rätt behandling kan de flesta med depression uppleva en betydande förbättring.

Slutsats

En checklista för depression kan hjälpa dig att identifiera dina symtom och deras svårighetsgrad.

Även om en checklista för depression inte är en formell diagnos, kan den hjälpa dig att bättre formulera för en psykiatrisk läkare eller läkare vad du upplever för att få den hjälp du behöver.

Med rätt behandling och stöd är det möjligt att hantera symtom på depression och förbättra din livskvalitet.

Veta mer

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *