Doseringsinformation för Zoryve

Zoryve (roflumilast) är ett receptbelagt läkemedel som används för att behandla plackpsoriasis hos vuxna och vissa barn. Läkemedlet kommer som en aktuell kräm som vanligtvis appliceras på huden en gång om dagen.

Den aktiva ingrediensen i Zoryve är roflumilast. (En aktiv ingrediens är det som får ett läkemedel att fungera.) Zoryve tillhör en grupp läkemedel som kallas fosfodiesteras-4 (PDE-4)-hämmare.

Den här artikeln beskriver doseringen av Zoryve, såväl som dess styrka och hur man använder den. För att lära dig mer om Zoryve, se den här djupgående artikeln.

Vad är Zoryves dos?

Detta avsnitt beskriver de vanliga doserna av Zoryve. Fortsätt läsa för att lära dig mer.

Vad är Zoryves form?

Zoryve kommer som en aktuell kräm som du applicerar på din hud.

Vilken styrka kommer Zoryve in?

Zoryve kommer i en styrka på 0,3%.

Vad är den vanliga dosen av Zoryve för plackpsoriasis?

Den typiska Zoryve-dosen för vuxna med plackpsoriasis är ett tunt lager applicerat på det drabbade området en gång om dagen.

Vad är dosen av Zoryve för barn?

Zoryve används för att behandla plackpsoriasis hos barn i åldrarna 6 år och äldre.

Doseringen som används till barn är densamma som doseringen för vuxna. Läkemedlet appliceras som ett tunt lager på det drabbade området av huden en gång om dagen.

För mer information om Zoryves dosering för barn, tala med ditt barns läkare eller en apotekspersonal.

Används Zoryve under lång tid?

Ja, Zoryve används vanligtvis som en långtidsbehandling. Om du och din läkare bestämmer att det är säkert och effektivt för ditt tillstånd, kommer du sannolikt att använda det på lång sikt.

Hur används Zoryve?

Zoryve kommer som en aktuell kräm som du applicerar på din hud. Du bör tvätta händerna efter att du har använt Zoryve, förutom om det används för att behandla plackpsoriasis på händerna.

För information om utgång, förvaring och kassering av Zoryve, tala med din läkare eller apotekspersonal.

Tillgängliga läkemedelsbehållare och etiketter

Vissa apotek tillhandahåller medicinetiketter som:

  • har stort tryck
  • använd punktskrift
  • har en kod som du kan skanna med en smartphone för att ändra texten till ljud

Din läkare eller apotekspersonal kanske kan rekommendera apotek som erbjuder dessa tillgänglighetsfunktioner om ditt nuvarande apotek inte gör det.

Vad händer om jag missar en dos?

Om du missar en dos Zoryve, applicera dosen så snart du kommer ihåg det. Men om det nästan är dags för din nästa dos, hoppa över den missade dosen och applicera din nästa dos vid sin vanliga tidpunkt. Om du inte är säker på om du ska applicera en missad dos, tala med din läkare eller apotekspersonal.

Om du behöver hjälp med att komma ihåg att använda Zoryve i tid, försök att använda en medicinpåminnelse. Detta kan inkludera att ställa in ett alarm eller ladda ner en påminnelseapp på din telefon.

Vad ska göras vid överdosering?

Använd inte mer Zoryve än vad din läkare ordinerar, eftersom detta kan leda till skadliga effekter.

Vad du ska göra om du använder för mycket Zoryve

Ring din läkare omedelbart om du tror att du har använt för mycket Zoryve. Du kan också ringa 800-222-1222 för att nå America’s Poison Centers eller använda dess onlineresurs. Men om du har svåra symtom, ring omedelbart 911 (eller ditt lokala nödnummer) eller gå till närmaste akutmottagning.

Vanliga frågor

Nedan finns svar på några vanliga frågor om Zoryves dosering.

Är Zoryves dosering liknande doseringen av Vtama eller Humira?

Dessa läkemedel används alla för att behandla plackpsoriasis. Zoryve och tapinarof (Vtama) är båda aktuella krämer som appliceras en gång om dagen. Humira, å andra sidan, är en flytande lösning som ges som en injektion under huden varannan vecka.

Dosen i milligram för varje läkemedel skiljer sig åt. Din läkare kommer att ordinera läkemedlet och den dosering som är rätt för dig.

För att lära dig mer om hur dessa läkemedel jämförs, prata med din läkare.

Hur lång tid tar det för Zoryve att börja arbeta?

Zoryve börjar verka efter din första dos. Du kan märka att dina plackpsoriasissymtom börjar avta redan 2 veckor efter att behandlingen påbörjats. Men hos vissa människor kan det ta upp till 8 veckor innan du ser en signifikant skillnad i dina symtom.

Om du har andra frågor om vad du kan förvänta dig av din Zoryve-behandling, tala med din läkare.

Vad ska jag fråga min läkare?

Avsnitten ovan beskriver den vanliga doseringen som tillhandahålls av tillverkaren. Om din läkare rekommenderar Zoryve åt dig, kommer de att ordinera den dos som är rätt för dig.

Kom ihåg att du inte ska ändra din dosering av Zoryve utan din läkares rekommendation. Använd endast Zoryve exakt enligt anvisningarna. Tala med din läkare om du har frågor eller funderingar om din nuvarande dos.

Här är några exempel på frågor du kanske vill ställa till din läkare:

  • Behöver du justera min dosering av Zoryve om jag tar andra mediciner?
  • Jag använder vitaminer och örttillskott, ska min dosering för Zoryve ändras?
  • Ska jag justera min dosering av Zoryve om jag äter grapefrukt regelbundet?

För att få information om olika tillstånd och tips för att förbättra din hälsa, prenumerera på något av Healthlines nyhetsbrev. Du kanske också vill kolla in online-communityerna på Bezzy. Det är en plats där människor med vissa förutsättningar kan hitta stöd och få kontakt med andra.

Varning: Healthline har gjort allt för att se till att all information är korrekt, heltäckande och uppdaterad. Den här artikeln bör dock inte användas som ett substitut för kunskap och expertis hos en legitimerad sjukvårdspersonal. Du bör alltid rådfråga din läkare eller annan vårdpersonal innan du tar någon medicin. Läkemedelsinformationen häri kan ändras och är inte avsedd att täcka alla möjliga användningsområden, anvisningar, försiktighetsåtgärder, varningar, läkemedelsinteraktioner, allergiska reaktioner eller negativa effekter. Frånvaron av varningar eller annan information för ett givet läkemedel indikerar inte att läkemedlet eller läkemedelskombinationen är säker, effektiv eller lämplig för alla patienter eller alla specifika användningar.

Veta mer

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *