Doseringsinformation för Multaq

Multaq (dronedaron) är ett receptbelagt läkemedel som används för att minska risken för sjukhusvistelse för vuxna med en historia av förmaksflimmer (AFib). Läkemedlet kommer som en oral tablett som vanligtvis tas två gånger om dagen.

Den aktiva ingrediensen i Multaq är dronedaron. En aktiv ingrediens är det som får ett läkemedel att fungera.

Multaq tillhör en grupp läkemedel som kallas antiarytmika. Den här artikeln beskriver doseringen av Multaq, samt dess styrka och hur man tar den. För att lära dig mer om Multaq, se den här djupgående artikeln.

Vad är Multaqs dosering?

Detta avsnitt beskriver de vanliga doserna av Multaq. Fortsätt läsa för att lära dig mer.

Vad är Multaqs form?

Multaq finns tillgänglig som oral tablett.

Vilken styrka kommer Multaq in?

Multaq kommer i en styrka på 400 milligram (mg).

Vilka är de vanliga doserna av Multaq?

Informationen nedan beskriver doseringar som är vanligt förekommande eller rekommenderas. Men var noga med att ta den dos som din läkare ordinerar åt dig.

Dosering för att minska risken för sjukhusvistelse av personer med AFib

Den typiska Multaq-dosen för vuxna med förmaksflimmer (AFib) är 400 mg två gånger om dagen. Du tar en dos till din morgonmåltid och en till din kvällsmåltid.

Används Multaq långsiktigt?

Ja, Multaq används vanligtvis som långtidsbehandling. Om du och din läkare bestämmer att det är säkert och effektivt för ditt tillstånd, kommer du sannolikt att ta det på lång sikt.

Hur tas Multaq?

Multaq finns tillgänglig som oral tablett. Om du har problem med att svälja tabletter, se den här artikeln för tips om hur du tar denna form av medicin.

Multaq tas två gånger om dagen, tillsammans med dina morgon- och kvällsmål.

För information om utgång, förvaring och kassering av Multaq, tala med din läkare eller apotekspersonal.

Tillgängliga läkemedelsbehållare och etiketter

Vissa apotek tillhandahåller medicinetiketter som:

  • har stort tryck
  • använd punktskrift
  • har en kod som du kan skanna med en smartphone för att ändra texten till ljud

Din läkare eller apotekspersonal kanske kan rekommendera apotek som erbjuder dessa tillgänglighetsfunktioner om ditt nuvarande apotek inte gör det.

Låt din apotekspersonal veta om du har problem med att öppna medicinflaskor. De kanske har tips till hjälp, eller så kan de leverera Multaq i en lättöppnad behållare.

Vad händer om jag missar en dos?

Om du missar en dos av Multaq, hoppa över den dosen och ta din nästa dos vid den schemalagda tiden. Du ska inte ta två doser på en gång eller ta extra doser. Om du har frågor eller funderingar kring en missad dos, tala med din läkare eller apotekspersonal.

Om du behöver hjälp med att komma ihåg att ta din dos av Multaq i tid, prova att använda en medicinpåminnelse. Detta kan inkludera att ställa in ett alarm eller ladda ner en påminnelseapp på din telefon.

Vad ska göras vid överdosering?

Ta inte mer Multaq än vad din läkare ordinerar, eftersom detta kan leda till skadliga effekter.

Vad du ska göra om du tar för mycket Multaq

Ring din läkare omedelbart om du tror att du har tagit för mycket Multaq. Du kan också ringa 800-222-1222 för att nå America’s Poison Centers eller använda dess onlineresurs. Men om du har svåra symtom, ring omedelbart 911 (eller ditt lokala nödnummer) eller gå till närmaste akutmottagning.

Vanliga frågor

Nedan finns svar på några vanliga frågor om Multaqs dosering.

Finns det en 200 mg daglig dos av Multaq?

Nej, Multaq ordineras vanligtvis inte i en daglig dos på 200 milligram (mg). Den vanliga dosen är 400 mg som tas två gånger om dagen i samband med måltid.

Om du har frågor om Multaq-dosen som du har ordinerats, tala med din läkare eller apotekspersonal.

Vilken är den maximala dosen av Multaq?

Den maximala dosen av Multaq är 400 mg som tas två gånger om dagen i samband med måltid. En högre dos än detta ordineras vanligtvis inte.

Om du har frågor om din Multaq-dos, tala med din läkare eller apotekspersonal.

Vad ska jag fråga min läkare?

Avsnitten ovan beskriver de vanliga doserna som tillhandahålls av tillverkaren. Om din läkare rekommenderar Multaq åt dig, kommer de att ordinera den dos som är rätt för dig.

Kom ihåg att du inte ska ändra din dos av Multaq utan din läkares rekommendation. Ta bara Multaq exakt enligt anvisningarna. Tala med din läkare om du har frågor eller funderingar om din nuvarande dos.

Här är några exempel på frågor du kanske vill ställa till din läkare:

  • Kommer du att ändra min Multaq-dos om jag har leverproblem?
  • Om jag tar en statin, kommer du att justera min dos av Multaq?
  • Skulle en annan dosering påverka min risk för biverkningar av Multaq?

För att få information om olika tillstånd och tips för att förbättra din hälsa, prenumerera på något av Healthlines nyhetsbrev. Du kanske också vill kolla in online-communityerna på Bezzy. Det är en plats där människor med vissa förutsättningar kan hitta stöd och få kontakt med andra.

Varning: Healthline har gjort allt för att se till att all information är korrekt, heltäckande och uppdaterad. Den här artikeln bör dock inte användas som ett substitut för kunskap och expertis hos en legitimerad sjukvårdspersonal. Du bör alltid rådfråga din läkare eller annan vårdpersonal innan du tar någon medicin. Läkemedelsinformationen häri kan ändras och är inte avsedd att täcka alla möjliga användningsområden, anvisningar, försiktighetsåtgärder, varningar, läkemedelsinteraktioner, allergiska reaktioner eller negativa effekter. Frånvaron av varningar eller annan information för ett givet läkemedel indikerar inte att läkemedlet eller läkemedelskombinationen är säker, effektiv eller lämplig för alla patienter eller alla specifika användningar.

Veta mer

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *