Din guide till lupusrelaterad pleurit

Vid lupus kan immunsystemet av misstag attackera olika kroppsdelar, inklusive lungsäcken, i membranet som omsluter dina lungor.

Lupus, eller systemisk lupus erythematosus (SLE), är en autoimmun sjukdom som kan orsaka inflammation i olika kroppsdelar, inklusive din pleura, som kantar din brösthåla och omger dina lungor.

Pleural inflammation är också känd som pleurit.

Denna inflammation kan orsaka skarp bröstsmärta vid andning, eftersom de normalt släta pleuralagren blir grova och kan gnugga mot varandra när du andas in och ut.

Är pleurit ett symptom på lupus?

Pleurit, som är inflammation runt dina lungor, är tekniskt sett inte ett symptom på lupus, men det är en vanlig komplikation. Det påverkar ca 43% av personer med tillståndet. Obduktionsstudier har visat att olika former av lungslemhinnas sjukdom, inklusive pleurit, kan förekomma hos så många som 93 % av personer med lupus.

Inflammation i lungsäcken kan orsaka bröstsmärtor, särskilt när du tar djupa andetag eller hostar, och kan också leda till andningssvårigheter. Det är ett av de många sätt som lupus kan påverka olika organ och vävnader i din kropp.

Symtom på pleurit i lupus

Vid lupus kan pleurit presenteras med olika symtom, som kan inkludera:

 • Bröstsmärta: Pleuritisk bröstsmärta är ett kännetecknande symptom på pleurit. Det beskrivs ofta som skarp, stickande eller värkande smärta och tenderar att förvärras med djup andning, hosta eller nysningar.
 • Dyspné (andnöd): Individer med lupusrelaterad pleurit kan uppleva andningssvårigheter, särskilt när de tar djupa andetag.
 • Hosta: Vissa individer kan utveckla en torr eller produktiv hosta.
 • Ömhet i bröstet: Din bröstvägg kan bli öm vid beröring.
 • Feber: Feber kan associeras med lungsäcksinflammation, särskilt om det finns en underliggande infektion.

Diagnostisera pleurit i lupus

Pleurit i lupus diagnostiseras genom en kombination av klinisk utvärdering, medicinsk historia, avbildningstester och analys av vätska runt dina lungor. Läkare eller sjukvårdspersonal kommer att bedöma dina symtom, genomföra avbildningsstudier som lungröntgen, MRI eller ultraljud och kan utföra tester på pleuravätskan som erhålls genom ett förfarande som kallas thoracentesis.

Denna vätska kan ge viktiga ledtrådar. Till exempel, vid SLE-relaterad pleurit, kan vätskan visa tecken som förhöjda nivåer av vissa proteiner, låga glukosnivåer och höga nivåer av laktatdehydrogenas.

Positiva antinukleära antikroppar (ANA) i vätskan kan också tyda på ett autoimmunt ursprung. Men det är viktigt att notera att ett positivt ANA-resultat bör tolkas med försiktighet, eftersom det också kan förekomma under andra tillstånd, inklusive vissa cancerformer.

Lär dig mer om lupusdiagnos

En diagnos av lupus bygger ofta på en kombination av blodprover, avbildningstester, en urinanalys och en klinisk utvärdering. Kontakta en sjukvårdspersonal för en korrekt diagnos och behandlingsplan om lupus misstänks.

Var det här till hjälp?

Hur behandlar man pleurit från lupus?

Pleurit i lupus behandlas vanligtvis genom att ta itu med det underliggande autoimmuna tillståndet (lupus) och hantera den associerade inflammationen och smärtan.

Behandling kan innefatta följande tillvägagångssätt:

 • Immunsuppressiva läkemedel: Lupus är en autoimmun sjukdom, och mediciner som dämpar immunförsvaret ordineras ofta för att kontrollera det överaktiva immunsvaret. Vanliga immunsuppressiva läkemedel inkluderar kortikosteroider (t.ex. prednison) och sjukdomsmodifierande antireumatiska läkemedel (DMARDs) som hydroxiklorokin, azatioprin eller mykofenolatmofetil.

  • I vissa situationer kan andra mediciner som rituximab eller belimumab, som modulerar ditt immunförsvar, övervägas för lupusbehandling.
 • Smärthantering: Smärtstillande medel som icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel (NSAID) kan hjälpa till att hantera pleuritisk bröstsmärta. Receptfria alternativ inkluderar ibuprofen eller aspirin, men receptbelagda NSAID kan vara nödvändiga för svår smärta.
 • Livsstilsförändringar: Att upprätthålla en hälsosam livsstil, inklusive en balanserad kost, regelbunden motion och undvika rökning, kan hjälpa till att hantera lupussymptom och förbättra din allmänna hälsa.
 • Biologiska mediciner: Biologics är en nyare form av medicin som kan vara effektiv för lupusbehandling. Rituximab eller belimumab rekommenderas vanligtvis.

Hur länge varar lupus pleurit?

Varaktigheten av pleurit i lupus kan variera mycket från person till person. Det kan vara en akut, kortvarig episod eller ett kroniskt, återkommande symptom på lupus. I vissa fall kan pleurit pågå i några dagar eller veckor och försvinna med behandling, medan det i andra kan kvarstå eller återkomma under en längre period.

Lupus är en kronisk autoimmun sjukdom som kännetecknas av perioder av utbrott (när symtomen förvärras) och remissioner (när symtomen förbättras). Pleurit uppstår ofta under lupusflammor när inflammationen i lungsäcken är mer aktiv.

Läs mer om lupus flares här.

Pleurit är ett medicinskt tillstånd som kännetecknas av inflammation i lungsäcken, som är det dubbelskiktade membranet som omger dina lungor och täcker brösthålan.

Pleurit kan orsakas av olika underliggande tillstånd, inklusive infektioner, andningsstörningar eller autoimmuna sjukdomar, såsom lupus.

Om du har lupus och upplever bröstsmärtor eller andningssvårigheter, är det viktigt att få en medicinsk utvärdering för att utesluta andra potentiella orsaker och hantera ditt tillstånd effektivt. Tidig upptäckt och behandling är nyckeln till att hantera lupusrelaterad pleurit och förebygga komplikationer.

Veta mer

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *