Baroreflex-fel: Vad betyder detta?

Baroreflex-fel är ett tillstånd som orsakar toppar i blodtrycket och symtom som yrsel, huvudvärk och rodnad. Behandlingar kan innefatta medicinering, kostförändringar och stresshanteringsterapier.

Baroreflex-fel är ett sällsynt tillstånd som leder till kraftiga förändringar i blodtrycket.

Personer med baroreflexsvikt upplever allvarligt högt blodtryck och en förhöjd hjärtfrekvens som svar på smärta, träning eller stress. Detta kan leda till symtom som huvudvärk och svettning.

Behandlingar kan variera men involverar vanligtvis stresssänkande terapier och mediciner för att hjälpa till att hantera blodtryck och puls.

Vad är baroreflex failure?

Baroreflex-fel är ett tillstånd som gör att människor upplever snabba förändringar i blodtryck och puls.

Personer med detta tillstånd har toppar i blodtryck och puls under fysisk träning, smärta och stress.

Under en spik kan blodtrycket variera mellan 170/110 och 280/130. Ibland kan mycket lågt tryck uppstå i vila.

Baroreflexsvikt är en typ av autonom störning. Autonoma störningar är tillstånd som uppstår när nerverna som hanterar kroppsfunktioner som puls, blodtryck och svettning inte fungerar som de ska.

Andra autonoma störningar inkluderar ortostatisk hypotoni, familjär dysautonomi och multipel symtomatrofi. Du kan läsa mer om autonoma störningar här.

Vilka är symptomen på baroreflexsvikt?

Baroreflexstörning kan orsaka flera olika symtom. Ofta kan toppar och blodtrycksfall leda till yrsel. Fler symtom på baroreflexstörning kan inkludera:

 • huvudvärk
 • svettas
 • spolning
 • det känns som om ditt hjärta bultar
 • svaghet
 • hjärtpalperingar
 • suddig syn
 • illamående
 • yrsel

Symtom kan uppstå som ett resultat av olika blodtrycksnivåer.

Till exempel, huvudvärk, svettning och rodnad uppstår vanligtvis tillsammans med toppar i blodtrycket. Du kan uppleva dessa under tider av stress när du tränar, eller om du har ont.

Ett plötsligt blodtrycksfall kan också inträffa när du vilar.

Detta kan orsaka symtom som svaghet, yrsel och suddig syn. Tillsammans kan dessa symtom få dig att känna att du är nära att svimma. Detta kallas presynkope.

Vad orsakar baroreflexfel?

Baroreflex-störning uppstår vanligtvis för att något har skadat halsnerverna som kontrollerar blodtrycket. Det finns inte alltid en känd orsak till detta. När det finns kan orsakerna vara:

 • operation som görs för att behandla cancer i halsen
 • strålbehandlingar mot halsen

 • stroke
 • en skada på de blodtrycksavkännande nerverna
 • vissa degenerativa hjärntillstånd
 • några ärftliga tillstånd som påverkar hur blodtrycksavkännande nerver utvecklas

Baroreflexstörning kan komma gradvis eller allt på en gång. Ofta orsakar underliggande orsaker som kirurgi tillståndet plötsligt.

Orsaker som degenerativa tillstånd eller strålning orsakar ofta att baroreflexstörning utvecklas i långsammare takt.

Förväntad livslängd

Resultatet av baroreflexsvikt kan variera beroende på faktorer som den bakomliggande orsaken till tillståndet, symtomens svårighetsgrad, svar på behandling och en persons allmänna hälsa.

Ofta svarar tillståndet på behandling. Detta kan hjälpa till med symtomlindring och blodtryckshantering. Baroreflex-fel kan fortfarande leda till komplikationer, inklusive:

 • stroke
 • hjärtattack
 • arytmi
 • förlust av balans och fall

Hur diagnostiseras baroreflexsvikt?

Det första steget för att få behandling för baroreflexstörning är att få en diagnos från en läkare.

Under ett första möte kan de diskutera din medicinska historia, din familjemedicinska historia och dina symtom. Du kan ha tester för att bekräfta en diagnos, inklusive:

 • en fysisk undersökning
 • blodprov för att hjälpa till att utesluta andra tillstånd
 • blodprov som kontrollerar dina hormonella nivåer

Du kommer också att ha tester som kallas autonom testning. Dessa tester avgör hur ditt blodtryck och din puls reagerar på olika åtgärder.

Sjukvårdspersonal kan göra en del av dessa tester i ett hjärtlabb eller annan medicinsk anläggning. De kan be om att få göra andra tester, såsom ett ambulerande blodtryckstest, under en eller två dagar hemma.

Behandling

Behandling för baroreflexsvikt innefattar ofta flera delar. Den fokuserar på att minska stress och hantera blodtryck och hjärtfrekvens. Flera alternativ kan hjälpa till med detta.

Behandlingsalternativ för baroreflexsvikt inkluderar:

 • Blodtrycksmediciner: Sjukvårdspersonal ordinerar ofta mediciner för att hantera blodtrycket för personer med baroreflexsvikt. Många av dessa mediciner kan också hjälpa till att hantera hjärtfrekvensen. Rätt blodtrycksmedicin för dig beror på dina specifika symtom och deras svårighetsgrad.
 • Läkemedel för att lindra symtomen: Vissa mediciner kan hjälpa till att lindra symtomen på blodtrycksfall, såsom yrsel och svaghet.
 • Ångestmediciner: Ibland ordinerar sjukvårdspersonal mediciner för att behandla ångest för personer med baroreflexstörning. Detta kan minska stress och blodtryckstoppar.
 • Stresshanteringsterapier: Rådgivning, terapi och andra behandlingar för stresshantering kan hjälpa till att sänka stress och episoder av blodtryckstoppar i baroreflexstörningar.
 • Pacemakers: Vissa personer med baroreflexstörningar kan få en jämn hjärtfrekvens genom att använda en pacemaker. Du kan läsa mer om hjärtstartare här.

Baroreflex-fel är ett sällsynt tillstånd som orsakar toppar och blodtrycksfall.

Personer med detta tillstånd upplever kraftigt stigande blodtryck under träning, smärta och stress, och kan uppleva snabbt sjunkande blodtryck under vila.

Ofta uppstår också förändringar i pulsen och symtom som huvudvärk, svettning, yrsel och svaghet är vanliga.

Behandlingen fokuserar på att hantera stress, blodtryck och puls och inkluderar medicinering och stresshanteringsterapier.

Veta mer

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *