Är ALS smittsamt: Kan du “fånga” det?

Amyotrofisk lateralskleros (ALS) är en progressiv neurologisk sjukdom som påverkar frivilliga muskelrörelser. Det är inte smittsamt, men olika faktorer kan utsätta vissa personer för risker.

person som hjälper sin make med ALS i rullstol
Getty Images/enigma_images

När ett hälsotillstånd är smittsamt innebär det att en person aktivt kan överföra det till en annan genom direkt eller indirekt kontakt.

Amyotrofisk lateralskleros (ALS) är inte smittsam. ALS är en sjukdom som har sitt ursprung i en persons kropp och inte “fångas” av kontakt med en person eller yta.

Det enda sättet du kan få ALS direkt från en annan person är genetiskt. Detta betyder att om dina föräldrar har generna för ALS, kan du ärva dem och kan vara mer benägna att utveckla sjukdomen – men även detta är inte så enkelt.

Vad orsakar ALS?

Forskare vet inte exakt vad som orsakar ALS.

Flesta fall ske slumpmässigt men kan vara associerat med:

 • Genetik: Att ha en familjehistoria av ALS, inklusive defekter i SOD1 eller C9ORF72 gener, har associerats med ökad risk.
 • Miljö: Exponering för tungmetaller, lösningsmedel, strålning eller jordbrukskemikalier kan öka din risk.
 • Skada: En huvudskada och hjärnskakning, särskilt allvarliga skador som traumatisk hjärnskada eller upprepade skador, kan öka risken.
 • Rökning: Röktobaksprodukter kan öka dina chanser att utveckla ALS och öka dess progression.

Vilka är riskfaktorerna för ALS?

En familjehistoria av ALS ökar bara någons risk att utveckla sjukdomen. Handla om 5–10 % av människor som har ALS ärvt det genetiskt genom ett dussin möjliga genmutationer som är associerade med ALS.

Andra riskfaktorer inkluderar:

 • Miljö: Exponering för arbete eller miljögifter kan öka någons risk. Det är till exempel veteraner 1,5–2 gånger mer benägna att utveckla ALS på grund av exponering för bly och andra material i arbetet.
 • Ras och etnicitet: Kaukasier och icke-latinamerikaner har en högre risk, även om vilken ras eller etnicitet som helst kan utveckla ALS.
 • Sex: Hanar har en 20% högre risk medan kvinnors risk ökar med ålder.
 • Ålder: ALS debuterar vanligtvis mellan åldrarna 55 och 75.

Vad är behandlingen för ALS?

Det finns för närvarande inget botemedel mot ALS eftersom skada på motorneuroner inte kan vändas när det redan har inträffat.

ALS-behandling syftar till att åtgärda symtom, bromsa utvecklingen av sjukdomen och förbättra livskvaliteten.

Behandlingar kan inkludera mediciner för att bromsa sjukdomsprogression eller hantera symtom, såväl som livsstilsförändringar för att hjälpa till med rörlighet, ätande och andning.

Behandlingar kan också involvera ett antal sjukvårdspersonal, inklusive:

 • neurologer
 • sjukgymnaster
 • arbetsterapeuter
 • logopeder
 • andningsterapeuter
 • nutritionister
 • socialarbetare
 • psykologer
 • hospice sjuksköterskor

Vanliga frågor

Hur många har ALS?

Experter uppskatta att nästan 30 000 människor i USA lever med ALS.

Vilka är de tidiga tecknen på ALS?

Tidiga tecken på ALS kan inkludera:

 • muskelkramper
 • ryckningar
 • styvhet
 • svårigheter med att skriva, tugga, gå eller tala

Påverkar ALS alla delar av kroppen?

Nej. Personer med ALS har vanligtvis inte svårt med känsel, syn, hörsel, smak eller lukt. Musklerna i ögonen och urinblåsan påverkas inte heller normalt.

Du kan inte “fånga” ALS från någon som har det. En familjehistoria av ALS kan öka din risk att utveckla sjukdomen, men orsaken är mestadels okänd.

Om du har symtom som berör dig, boka tid hos en läkare. Diagnosen inkluderar tester som:

 • elektromyografi (EMG)
 • nervledningsstudier
 • magnetisk resonanstomografi (MRT)
 • Laboratorietester

Tidig diagnos kan hjälpa dig att hantera sjukdomen och eventuellt bromsa dess utveckling med medicinering och terapier.

Veta mer

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *