Tag: tuberkulosdiagnos

Hur diagnostiseras tuberkulos?

Hur diagnostiseras tuberkulos?

Tuberkulos är en luftburen bakterieinfektion orsakad av organismen Mycobacterium tuberculosis. Denna sjukdom drabbar främst lungorna, även om andra organ och vävnader kan vara inblandade. Hur diagnostiseras tuberkulos? Din läkare börjar ...