Tag: lungcancer

Komplikationer av lungcancer

Komplikationer av lungcancer

Lungcancer är en malign lungtumör som kännetecknas av okontrollerad celltillväxt i lungvävnader. Denna tillväxt kan spridas bortom lungan genom metastasering i närliggande vävnad eller andra delar av kroppen. En lungcancerpatientKomplikationer ...

Typer av lungcancer

Typer av lungcancer

Lungcancer är cancer som börjar i lungorna. Det finns två huvudtyper av lungcancer och de behandlas mycket olika. Typer av lungcancerIcke-småcellig lungcancer (NSCLC) Cirka 80% till 85% av lungcancerfallen är ...