Tag: cancervaccin

Vad är cancervaccin?

Vad är cancervaccin?

Ett cancervaccin är ett vaccin som antingen behandlar befintlig cancer eller förhindrar utveckling av cancer. Vacciner som behandlar befintlig cancer är kända som terapeutiska cancervacciner. Vissa / många av vaccinerna ...