Tag: cancervaccin

Vad är cancervaccin?

Ett cancervaccin är ett vaccin som antingen behandlar befintlig cancer eller förhindrar utveckling av cancer. Vacciner som behandlar befintlig cancer är kända som terapeutiska cancervacciner. Vissa / många av vaccinerna ...