Tag: Blåscancer

Typer av blåscancer

Typer av blåscancer

Typer av blåscancerBlåscancer är kategoriserad i vissa typer, beroende på var exakt den bildas, tillsammans med andra faktorer. Den vanligaste typen av urinblåsecancer är övergångscellcancer (urotelial) karcinom (TCC). Denna typ ...

Blåscanceröverlevnadsgrad

Blåscanceröverlevnadsgrad

I den här artikeln kommer du att läsa allmän information om överlevnadsgraden för urinblåsecancer. Kom ihåg att överlevnadsgraden beror på flera faktorer. BlåscanceröverlevnadsgradBlåscancer börjar när friska celler i urinblåsan - ...