Tag: angioödem

ACE-hämmare-inducerad angioödem

ACE-hämmare-inducerad angioödem

Synonymer: Angiotensinkonverterande enzyminhibitorinducerat angioödem, ACEi-inducerat angioneurotiskt ödem, Angioödem orsakat av angiotensinkonverterande enzyminhibitor Kategorier: Reaktion på extern agent Underkategorier: Bradykinin-medierat angioödem, Gastrointenstinal angioödem, Angioödem i övre luftvägarna, Biverkning ICD-10: T78.3, T46.4X ...