Normala glukosnivåer efter att ha ätit

Dina glukosnivåer bör i allmänhet vara 140 till 180 mg/dL efter att ha ätit. Men de kan stiga högre beroende på många andra faktorer, inklusive din ålder och vilken mat eller dryck du har ätit.

Kvinna som äter med glukostesttillförsel
BakiBG/Getty Images

Maten och dryckerna du konsumerar kan göra din glukosnivåer stiga snabbt eller mer gradvis vid tidpunkten. Personer med diabetes måste jonglera med dessa fluktuationer tillsammans med många andra problem, inklusive hur mycket insulin de kan behöva för mat och dryck.

Men att veta exakt vad som anses vara “normalt” för glukosnivåer kan vara knepigt, med tanke på olika kliniska riktlinjer och hur så mycket av diabeteshanteringen – och sjukvården överlag – är individualiserad. Det betyder att det som är ett rekommenderat glukosmål eller målintervall för en person kanske inte är detsamma för någon annan.

Den här artikeln kommer att ge det senaste om klinisk vägledning när det kommer till glukosnivåer efter att ha ätit, om du har diabetes eller inte och om lågt blodsocker (hypoglykemi) är något du upplever.

Vad ska ditt blodsocker vara efter att ha ätit?

Känt som post-prandial, ditt blodsocker efter att du börjar äta och dricka är ett viktigt mått på din allmänna hälsa – särskilt om du lever med någon typ av diabetes.

Eftersom mat höjer blodsockret fokuserar de flesta riktlinjer på den högre änden av en glukosnivå snarare än hela intervallet som ofta ses innan någonting äts.

Efter maten
Vuxna med diabetes
(se vägledning)
< 180 mg/dL
(1 eller 2 timmar)
Vuxna utan diabetes
(se vägledning)
<140 mg/dL
Barn och ungdomar
(se vägledning)
ingen fast rekommendation,
i allmänhet < 180 mg/dL
Gravida människor
(se vägledning)
< 120 (2 timmar efter)
< 140 (1 timme efter)

Normalt, 2 timmar efter att du har ätit klart, bör ditt blodsocker återgå till “normalt”. Även om den postprandiala effekten kan variera dramatiskt beroende på vad du äter och dricker och hur mycket insulin som doseras.

Det post-prandiala glukosintervallet kan skilja sig åt för barn och tonåringar, såväl som för äldre vuxna med diabetes som kan leva med högre glukosnivåer på grund av säkerhetsproblem som att falla (vanligare hos äldre vuxna med diabetes som upplever hypoglykemi).

I sina årliga riktlinjer säger ADA att “mindre stränga” glukosmål kan vara lämpliga för dem som inte kan känna om de har hypoglykemi eller är mer benägna att drabbas av allvarliga hypoglykemi.

Medan kliniska riktlinjer ger en samsyn, varierar antalet som tillhandahålls. På senare år har de flesta diabetes- och medicinska organisationer uppmuntrat personliga, individualiserade mål som kan förändras baserat på många faktorer utöver bara maten du äter. Dessa andra faktorer kan inkludera:

  • ålder
  • typ av diabetes
  • mängden insulin du tar
  • hur mycket motion du får
  • komplikationer eller andra hälsotillstånd du kan ha
  • andra mediciner du tar

Viktigt är att det inte finns någon “läroboksdefinition” för vad ditt blodsocker bör vara vid varje given tidpunkt.

Det är bäst att diskutera med din läkare och ditt diabetesteam om specifika mål eller målområden som du kan ha, efter att ha ätit eller vid andra tillfällen. Detta är bara en del av bilden när det gäller att hantera din diabetes och hälsa överlag, inklusive mental aspekt att spåra ditt blodsocker.

Kom ihåg att blodsocker bara är datapunkter. De definierar inte dig, och de indikerar inte om du är “bra” eller “dålig” i din diabeteshantering eller sjukvård överlag.

Hur påverkar mat ditt blodsocker?

Din kropp bryter ner allt du äter och dricker, absorberar det i din kropp och omvandlar delar av det till socker och energi som din kropp kan använda.

Livsmedel som har ett så kallat högt glykemiskt index (vitt bröd, socker och stärkelsehaltig mat) smälts snabbt och kan få ditt blodsocker att stiga snabbt. Livsmedel med ett lägre glykemiskt index, och de med fett och protein, smälts långsammare och leder till en mer gradvis ökning av dina blodsockernivåer.

Det är därför ditt blodsocker kommer att hoppa snabbt om du äter godis eller dricker en kopp apelsinjuice, jämfört med när du äter en skiva pizza eller kex med jordnötssmör.

För personer med diabetes producerar eller använder deras kroppar inte insulin ordentligt för att naturligt reglera sina blodsockernivåer. Det är därför deras glukosnivåer kan vara mycket högre, jämfört med någon utan diabetes vars kropp naturligt tillverkar insulin för maten och dryckerna de konsumerar för att hålla glukosnivåerna reglerade.

Du kan läsa mer här om hur mat påverkar dina blodsockernivåer.

När ska du rådfråga din läkare

Varje gång du är orolig för dina glukosnivåer är det dags att rådgöra med din läkare eller sjukvårdsteam.

Om du upplever högt eller lågt blodsocker efter att ha ätit (eller vid något annat tillfälle), kanske du vill diskutera möjliga förändringar av din vårdplan. Det kan innefatta att ändra insulinkorrigeringsmängder för maten du konsumerar, eftersom det kanske inte är korrekt. Du kan också behöva justera dina bakgrundsinsulinmängder, om de leder till glukosnivåer utanför intervallet efter att ha ätit.

Gör inga ändringar i din medicindosering eller diabetesvårdplan utan att först prata med ditt vårdteam.

Dina glukosnivåer bör vara runt 140 till 180 mg/dL efter att ha ätit, enligt konsensus i klinisk vägledning från diabetesexperter och annan medicinsk personal. Men blodsockret kan stiga högre beroende på många andra faktorer, inklusive vilken typ av mat eller dryck du har ätit.

Barn och tonåringar kan ha olika mål efter måltiden jämfört med en icke-gravid vuxen, medan någon äldre som hanterar hypoglykemi också kan ha olika mål efter att ha ätit. Du bör rådgöra med ditt diabetes- och sjukvårdsteam för att diskutera dina föredragna post-prandiala blodsocker och vad som kan vara bäst för dig.

Veta mer

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *