Hur vanligt är mild anemi?

Mild anemi kan ha flera orsaker, inklusive järn- eller B12-brist, kronisk sjukdom eller graviditet.

Mild anemi uppstår när du har något lägre än normala nivåer av hemoglobin, proteinet i röda blodkroppar som transporterar syre i hela kroppen.

Anemi är mycket vanligt, påverkar upp till en tredjedel av världens befolkning. I de flesta fall är tillståndet lindrigt och symptomfritt, och medicinsk behandling är onödig. Men om anemi fortsätter att utvecklas kan det bli allvarligt och påverka din allmänna hälsa.

Orsaker till mild anemi

Anemi kan förekomma i alla åldrar, kön och kön, men det är vanligare hos kvinnor i reproduktiv ålder, gravida människor och äldre vuxna.

Det finns flera möjliga orsaker till mild anemi, inklusive:

 • Järnbrist: Detta är den vanligaste orsaken till anemi. Järn behövs för att producera hemoglobin, så när kroppen saknar järn kan den inte göra tillräckligt med hemoglobin, och järnbristanemi kan utvecklas.
 • Vitaminbrist: Brist på vissa vitaminer, såsom vitamin B12 eller folat, kan leda till anemi. Dessa vitaminer behövs för produktionen av röda blodkroppar.
 • Kroniska sjukdomar: Kroniska sjukdomar som njursjukdom, leversjukdom och inflammatorisk tarmsjukdom kan påverka produktionen av röda blodkroppar, vilket leder till anemi.
 • Blodförlust: Blodförlust från skada, operation eller kraftiga menstruationsblödningar kan leda till anemi.
 • Ärvda villkor: Ärftliga tillstånd som Diamond-Blackfan-anemi eller talassemi kan orsaka mild anemi.
 • Graviditet: Under graviditeten producerar kroppen mer blod för att stödja det växande fostret. Denna ökade blodvolym kan späda ut koncentrationen av röda blodkroppar, vilket leder till mild anemi.
 • Kroniska tillstånd: Tillstånd som HIV eller hepatit kan störa produktionen av röda blodkroppar, vilket leder till anemi.
 • Mediciner: Vissa mediciner, såsom kemoterapiläkemedel eller antiretrovirala läkemedel som används för att behandla HIV, kan orsaka anemi som en biverkning.

Lätt anemi under graviditeten

Under graviditeten producerar din kropp 40–60 % mer plasma för att stödja det växande fostret. Denna ökade blodvolym kan späda ut koncentrationen av röda blodkroppar, vilket leder till ett tillstånd som kallas fysiologisk anemi, vilket inträffar under graviditeten. Fysiologisk anemi är vanligtvis mild och utgör ingen betydande risk för din eller ditt barns hälsa.

Järnbristanemi är också vanligt under graviditeten och står för cirka 75 % av alla typer av anemi under graviditeten. Eftersom din blodvolym ökar under graviditeten behöver din kropp också mer järn för att stödja det växande fostret.

Om du har anemi under graviditeten är det viktigt att skilja mellan järnbristanemi, fysiologisk anemi och andra mindre vanliga orsaker till anemi under graviditeten som kan kräva behandling.

Om anemi blir allvarligare under graviditeten kan det öka risken för anemi hos barnet och blodförlust under graviditeten. Var noga med att gå på regelbundna kontroller och prata med din läkare om du uppvisar symtom på mild anemi.

Milda symtom på anemi

Mild anemi kanske inte orsakar några symtom, eller symtomen kan vara så milda att de går obemärkt förbi. Vissa personer med mild anemi kan dock uppleva:

 • trötthet och svaghet

 • blek hud
 • andnöd
 • yrsel eller yrsel

 • huvudvärk
 • kalla händer och fötter
 • oregelbunden hjärtrytm

Dessa symtom kan vara mer märkbara under fysisk aktivitet eller när du är stressad.

Är mild anemi skadlig?

Mild anemi är i allmänhet inte skadlig och orsakar vanligtvis inte långvariga hälsoproblem. Det kan dock leda till symtom som trötthet och svaghet, vilket kan påverka din livskvalitet.

I vissa fall kan mild anemi utvecklas till en mer allvarlig form om den inte hanteras eller om den underliggande orsaken inte åtgärdas.

Var det här till hjälp?

Behandlingsalternativ för mild anemi

Behandling för mild anemi beror på den bakomliggande orsaken.

Om anemin orsakas av brist på vissa vitaminer eller mineraler, såsom järn, vitamin B12 eller folat, kan öka ditt intag av dessa näringsämnen genom diet eller kosttillskott rekommenderas.

I vissa fall kan mild anemi korrigeras enbart genom förändringar i kostvanor. Till exempel kan öka intaget av järnrika livsmedel – såsom rött kött, fågel, fisk och gröna bladgrönsaker – bidra till att förbättra mild anemi orsakad av järnbrist.

Lär dig mer om att få in mer järn i din kost.

Om den bakomliggande orsaken är mer komplex, såsom en kronisk sjukdom, kan ytterligare medicinsk utvärdering och behandling vara nödvändig. Detta kan inkludera mediciner för att behandla det underliggande tillståndet, såsom inflammation eller cancer, eller procedurer, såsom blodtransfusioner.

Förutom medicinsk behandling kan livsstilsförändringar också bidra till att förbättra mild anemi. Detta kan innefatta ökad fysisk aktivitetsnivå, minskad stress och förbättrade sömnvanor.

Visste du?

Kosttillskott kan orsaka interaktioner med receptbelagda läkemedel som du kanske redan tar. Tala alltid med din läkare om lämplig tidpunkt för att ta dina mediciner och kosttillskott.

Vanligtvis är det viktigt att vänta minst 2 timmar efter att du tagit ett fibertillskott innan du tar något annat tillskott eller medicin.

Var det här till hjälp?

Spåra dina framsteg

Här är några metoder du kan använda för att övervaka anemisymtom:

 • Ta regelbundna blodprover: Blodprov kan hjälpa läkare att övervaka nivån av röda blodkroppar och hemoglobin i ditt blod. Beroende på hur allvarlig din anemi är, kan blodprover göras med några veckors eller månaders mellanrum för att spåra framsteg.
 • Ta kosttillskott enligt rekommendationen: Om ditt vårdteam rekommenderar järntillskott eller andra kosttillskott är det viktigt att ta dem enligt anvisningarna.
 • Spåra dina symtom: Att hålla en journal över symtom, såsom trötthet, svaghet, andnöd och yrsel, kan hjälpa till att övervaka hur allvarliga dina anemisymtom är över tid.
 • Periodiska uppföljningsmöten: Beroende på den underliggande orsaken till anemi och svårighetsgraden av dina symtom, kan periodiska uppföljningsmöten med en sjukvårdspersonal vara nödvändiga för att övervaka framstegen och justera behandlingen efter behov.
 • Ät en näringsrik, välbalanserad kost: En kost som är rik på järn, vitamin B12 och folat kan hjälpa till att förhindra anemi från att förvärras. Bra källor till järn inkluderar rött kött, fågel, fisk, bönor och mörkgröna bladgrönsaker.

Mild anemi uppstår när din kropp inte har tillräckligt med röda blodkroppar eller hemoglobin för att effektivt transportera syre till kroppens vävnader.

Även om mild anemi inte alltid är en orsak till omedelbar oro, är det viktigt att vara medveten om symtomen och söka läkarvård vid behov.

Genom att förstå orsakerna och symtomen på mild anemi kan du vidta åtgärder för att hantera tillståndet och förbättra din allmänna hälsa och ditt välbefinnande.

Veta mer

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *