Kan CBD hjälpa mot nagelsvamp?

CBD kan bromsa svamptillväxt och minska inflammation, men mer forskning behövs.

Människans hud är hem för en mängd olika mikroorganismer, och en obalans i denna mikrobiom kan leda till olika hudsjukdomar, inklusive bakteriella och svampinfektioner i huden.

Onykomykos, vanligen känd som nagelsvamp, leder till nagelmissfärgning, förtjockning och smula, med tånaglar som ofta är mer mottagliga på grund av den inneslutna, fuktiga miljön i skor och strumpor.

Cannabidiol (CBD), en icke-psykoaktiv förening i cannabis, kan hjälpa till att hämma svamptillväxt och minska inflammation. Medan forskning fortfarande pågår, låt oss fördjupa oss i vad som är känt för närvarande.

Kan CBD användas för att behandla nagelsvamp?

Medan den specifika användningen av CBD för behandling av nagelsvamp saknar omfattande studier, har bredare forskning om cannabisextrakt mot bakteriella och svamppatogener visat sig vara ett betydande lovande.

Till exempel en studie fann att extrakt från högpotenta cannabisstammar, erhållna med olika lösningsmedel (etanol, dimetyleter och butan), visade signifikant aktivitet mot dermatofyter. Dermatofyter är svampar som trivs i varma och fuktiga miljöer och som ofta orsakar hud- och nagelinfektioner.

Forskning tyder också på att CBD kan motverka Candida albicans, en jäst som ofta påverkar slemhinnor och fuktiga kroppsområden. Denna jäst kan växa över och potentiellt infektera naglar, särskilt hos individer med försvagat immunförsvar.

Studien fann att CBD hämmar infektionsbildning och bryter ner befintliga svampstrukturer. Det påverkade också svampens gener och komponenter, vilket minskade dess skada.

Hur hjälper CBD mot svampinfektioner?

De cannabinoider och terpener som finns i cannabis kan bekämpa svampinfektioner på följande sätt:

 • Antifungala egenskaper: Förhindrar svamptillväxt.
 • Antiinflammatoriska effekter: Minskar infektionsrelaterad inflammation.
 • Immunmodulering: Reglerar immunförsvaret för förbättrat försvar.
 • Antibakteriella effekter: Verkar mot olika skadliga mikroorganismer.
 • Reglering av genuttryck: Påverkar hur svampen beter sig på genetisk nivå.

Hur applicerar du CBD för att behandla nagelsvamp?

Att använda CBD för att behandla nagelsvamp innebär några enkla steg:

 • Välj en CBD-produkt: Välj en aktuell CBD-produkt som krämer, balsam eller oljor. Se till att den är speciellt utformad för hudapplicering.
 • Rengör det drabbade området: Tvätta dina händer och fötter noggrant och rengör den infekterade nageln med mild tvål och vatten. Klappa det torrt.
 • Applicera CBD-produkt: Följ produktinstruktionerna för applicering. I allmänhet kommer du att använda en liten mängd och försiktigt massera in den i den drabbade nageln och omgivande hud.
 • Var konsekvent: Applicera CBD-produkten regelbundet enligt anvisningarna. Konsekvens är nyckeln för potentiell effektivitet.
 • Håll koll på eventuella reaktioner: Håll utkik efter eventuella biverkningar. Om du märker irritation eller obehag, avbryt användningen och kontakta en sjukvårdspersonal.

Är CBD-olja eller kräm bättre för att behandla nagelsvamp?

Det finns inga tydliga bevis som gynnar CBD-olja eller kräm för att behandla nagelsvamp. Valet kan bero på din personliga preferens och den specifika produktformuleringen.

Hur lång tid tar det för CBD att behandla nagelsvamp?

Den tid det tar för CBD att behandla nagelsvamp kan variera beroende på flera faktorer, inklusive infektionens svårighetsgrad, den specifika produkten som används och individuellt svar på behandlingen.

Vissa kanske märker små förbättringar på så lite som en några dagar. Konsekvent och regelbunden användning och korrekt nagelvård är viktigt.

Det är viktigt att följa de rekommenderade appliceringsanvisningarna som tillhandahålls av produkten och rådgöra med en sjukvårdspersonal för personlig vägledning.

Potentiella biverkningar av att använda CBD för nagelsvamp

Även om CBD generellt anses säkert för lokal användning, finns det begränsad specifik information om dess användning för behandling av nagelsvamp.

Vanliga biverkningar förknippade med aktuell CBD-användning kan inkludera:

 • Hudirritation: Vissa individer kan uppleva hudirritation eller en allergisk reaktion mot aktuella CBD-produkter. Det är tillrådligt att utföra ett lapptest innan omfattande användning.
 • Torrhet eller rodnad: Aktuella CBD-produkter kan orsaka torrhet eller rodnad hos vissa individer, särskilt om de har känslig hud.
 • Interaktion med mediciner: Om du tar mediciner är det viktigt att rådgöra med en sjukvårdspersonal innan du använder CBD, eftersom det kan interagera med vissa mediciner.

Slutsats

Nagelsvamp, eller onykomykos, är en svampinfektion som resulterar i missfärgning av naglar, förtjockning och sprödhet.

Medan forskning om den specifika användningen av CBD för nagelsvamp är begränsad, tyder de antimikrobiella och antiinflammatoriska egenskaperna hos cannabinoider på att de kan spela en roll för att ta itu med svampinfektioner, inklusive de som påverkar naglarna.

Om du märker tecken på en nagelsvampinfektion, överväg att kontakta en sjukvårdspersonal för att diskutera potentiella behandlingsalternativ, inklusive användning av CBD eller andra alternativ.

Veta mer

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *