Dovato och kostnad: Vad du behöver veta

Dovato (dolutegravir/lamivudin) är ett receptbelagt läkemedel som används för att behandla HIV. Dovatos kostnad kan bero på faktorer som vilket apotek du använder och om du har sjukförsäkring.

Dovato används för att behandla HIV hos vuxna som:

  • har inte tagit andra mediciner mot hiv
  • skulle vilja byta från en annan HIV-medicin och ha en odetekterbar virusmängd

Dovato kommer som en tablett som du sväljer. Dess aktiva ingredienser är dolutegravir och lamivudin. (En aktiv ingrediens är det som får ett läkemedel att fungera.)

För mer information om Dovato, se den här djupgående artikeln.

Hur mycket kostar Dovato?

Priset du betalar för Dovato kan variera. Din kostnad kan bero på ditt sjukförsäkringsskydd (om du har det), apoteket du använder och om det finns några patientstödsprogram eller kuponger tillgängliga.

För att ta reda på hur mycket du kommer att betala för Dovato, prata med din läkare, apotekspersonal eller försäkringsgivare.

Notera: Om du har en försäkring kan du behöva förhandsauktorisera innan din försäkringsleverantör täcker Dovato. Detta innebär att din försäkringsgivare och din läkare kommer att diskutera Dovato angående din behandling. Sedan avgör försäkringsbolaget om läkemedlet är täckt. Om Dovato kräver förhandstillstånd och du inte får det innan du påbörjar behandlingen, kan du betala hela kostnaden för läkemedlet.

Var noga med att fråga ditt försäkringsbolag om Dovato kräver förhandstillstånd.

Vanliga frågor om kostnader och Dovato

Nedan finns svar på några vanliga frågor om Dovato och kostnader.

Hur jämför kostnaden för Dovato med kostnaden för Biktarvy?

Vad du kommer att betala för Dovato eller Biktarvy beror på ditt sjukförsäkringsskydd (om du har det), vilket apotek du använder och om det finns några patientstödsprogram eller kuponger tillgängliga.

Om du har försäkring är det troligt att din betalning för båda läkemedlen är densamma. Prata med din försäkringsgivare om du vill ha mer information om hur mycket Dovato eller Biktarvy kommer att kosta.

Om du inte har en försäkring beror egenkostnaden för Dovato eller Biktarvy på vilket apotek du använder. Din apotekspersonal kan svara på alla frågor du har om Dovatos eller Biktarvys kostnader.

Slutligen kan läkemedelstillverkarna erbjuda copay-kuponger, sparkort eller andra patientstödsprogram. Beroende på vad de erbjuder kan ett läkemedel kosta mindre än det andra. Du kan ta reda på mer om dessa program på webbplatserna för Dovato och Biktarvy.

Finns det en kupong tillgänglig för Dovato?

Det finns ingen kupong tillgänglig för Dovato, men läkemedelstillverkaren deltar i ViiVConnect. Förutom ett patienthjälpsprogram erbjuder ViiVConnect ett sparkort.

Om du inte är berättigad till detta program, prata med din läkare eller apotekspersonal. De kanske vet om andra sätt för dig att spara pengar på Dovato.

Finns Dovato tillgängligt som ett generiskt läkemedel?

Dovato är ett kombinationsläkemedel som innehåller de aktiva ingredienserna* dolutegravir och lamivudin. Dovato är endast tillgängligt som ett varumärkesläkemedel. Den är för närvarande inte tillgänglig i en generisk version. En generisk version skulle innehålla exakta kopior av de två aktiva ingredienserna.

Ensamma är dolutegravir och lamivudin tillgängliga som generiska läkemedel. Men en generisk version som innehåller båda läkemedlen är inte tillgänglig.

* En aktiv ingrediens är det som gör att ett läkemedel fungerar.

Varför är det en sådan kostnadsskillnad mellan varumärkesläkemedel och generika?

År av forskning och tester krävs för att säkerställa att varumärkesläkemedel är säkra och effektiva. Denna testning kan göra drogerna dyra. Läkemedelstillverkaren av ett varumärkesläkemedel kan sälja läkemedlet i upp till 20 år. Efter det kan andra läkemedelstillverkare skapa generiska versioner. Denna konkurrens på marknaden kan leda till lägre kostnader för generika. Och eftersom generika har samma aktiva ingredienser som varumärkesläkemedel behöver de inte studeras igen. Detta kan också leda till lägre generiska kostnader.

Hur kan jag sänka mina långsiktiga läkemedelskostnader?

Om du tar Dovato på lång sikt kan du kanske sänka dina kostnader på följande sätt:

Tänk på att få en 90-dagars leverans av din medicin. Du kanske kan få en 90-dagars leverans av Dovato om det godkänns av ditt försäkringsbolag. Detta kan minska antalet resor till apoteket och hjälpa till att sänka kostnaden för Dovato. Om du är intresserad av att få en 90-dagars leverans av detta läkemedel, prata med din läkare, apotekspersonal eller försäkringsgivare.

Använd ett postorderapotek för att få din medicin. Att använda ett postorderapotek kan hjälpa till att sänka din kostnad för Dovato. Dessutom kan du få din medicin utan att lämna hemmet. Vissa Medicare-planer kan hjälpa till att täcka kostnaderna för postorderläkemedel. Du kanske också kan få en 90-dagars leverans av läkemedlet via postorder. Om du inte har en sjukförsäkring, prata med din läkare eller apotekspersonal. De kanske kan föreslå onlineapotek alternativ som kan fungera för dig.

Kan jag få hjälp att betala för Dovato?

Om du behöver hjälp med att täcka kostnaden för Dovato eller förstå din försäkring, kolla in dessa resurser:

  • ViivConnect för Dovato
  • NedyMeds
  • Medicinhjälpverktyg

På dessa webbplatser kan du hitta försäkringsinformation, information om droghjälpsprogram och länkar till sparkort och andra tjänster.

Om du har frågor om hur du betalar för ditt recept, prata med din läkare eller apotekspersonal.

Vad ska mina nästa steg vara?

Om du fortfarande har frågor om kostnaden för Dovato, tala med din läkare eller apotekspersonal. De kanske kan ge dig en bättre uppfattning om vad du kommer att betala för detta läkemedel. Men om du har en sjukförsäkring måste du prata med din försäkringsleverantör för att ta reda på den faktiska kostnaden du skulle betala för Dovato.

Exempel på frågor du kanske vill ställa till din läkare eller försäkringsgivare är:

  • Finns det andra billiga läkemedel som kan behandla mitt tillstånd?
  • Vilka är mina alternativ om jag inte har råd med min medicin?
  • Kommer mängden Dovato jag får att påverka kostnaden?

För att få information om olika tillstånd och tips för att förbättra din hälsa, prenumerera på något av Healthlines nyhetsbrev. Du kanske också vill kolla in online-communityerna på Bezzy. Det är en plats där människor med vissa förutsättningar kan hitta stöd och få kontakt med andra.

Varning: Healthline har gjort allt för att se till att all information är korrekt, heltäckande och uppdaterad. Den här artikeln bör dock inte användas som ett substitut för kunskap och expertis hos en legitimerad sjukvårdspersonal. Du bör alltid rådfråga din läkare eller annan vårdpersonal innan du tar någon medicin. Läkemedelsinformationen häri kan ändras och är inte avsedd att täcka alla möjliga användningsområden, anvisningar, försiktighetsåtgärder, varningar, läkemedelsinteraktioner, allergiska reaktioner eller negativa effekter. Frånvaron av varningar eller annan information för ett givet läkemedel indikerar inte att läkemedlet eller läkemedelskombinationen är säker, effektiv eller lämplig för alla patienter eller alla specifika användningar.

Veta mer

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *