27 frågor att ställa din läkare om lungcancer

Att hantera en diagnos av lungcancer kan vara överväldigande. Det är naturligt att du har många frågor, men du kanske inte vet var du ska börja.

Det är viktigt att du känner dig bekväm med att fråga din läkare och cancervårdsteamet om allt som berör dig. Här är några frågor som hjälper dig att starta dessa viktiga samtal med din läkare i varje skede av din cancerresa, så att du känner dig så informerad och i kontroll som möjligt.

När du får diagnosen

Att få diagnosen lungcancer kan vara jobbigt. Det finns mycket att lära om cancer. Du kanske vill börja med dessa frågor.

1. Vilken typ av lungcancer har jag?

Det finns två huvudtyper av lungcancer, och det är bra att förstå vilken du har.

Din läkare kommer att kunna förklara om du har icke-småcellig lungcancer (NSCLC) eller småcellig lungcancer (SCLC). En tredje, mindre vanlig typ av lungcancer kallas karcinoid.

Det kan vara bra att be din läkare skriva ner namnet på din cancer, så att du är säker på din typ när du forskar mer om den.

2. Vilket stadium är min lungcancer?

Ett stadium av cancer hänvisar till hur stor en cancertumör är och hur långt den har spridit sig i kroppen. Att känna till stadiet av din cancer kommer att hjälpa dig att förstå svårighetsgraden och vilka behandlingsalternativ som finns tillgängliga för dig.

3. Hur ser jag ut?

En läkare kanske kan berätta för dig om dina synsätt baserat på vilken typ och stadium av cancer du har och hur väl den kan svara på behandlingen.

Det är viktigt att komma ihåg att en outlook bara är en uppskattning baserad på tillgänglig statistik. Varje individ är olika och reagerar olika på behandling.

4. Bör jag få en second opinion?

Du har rätt att få en andra, tredje eller till och med fjärde åsikt. En second opinion kan ge mer information än den första läkaren du arbetar med eller ge alternativa råd.

5. Kvalificerar jag mig för några kliniska prövningar?

Kliniska prövningar utforskar nya sätt att behandla cancer som lungcancer. Din läkare kommer att kunna tala om för dig om du är kvalificerad för några pågående kliniska prövningar.

Vid beslut om behandlingsplaner

Behandlingsalternativen varierar mellan människor. Att ställa frågor hjälper dig att få en bättre förståelse för vad som är tillgängligt och vilket alternativ som kan vara det mest framgångsrika för dig.

6. Kommer jag att behöva fler tester innan behandlingen startar?

Det finns många tester som en läkare kan använda för att diagnostisera cancer och bestämma de bästa behandlingsalternativen. Dessa tester kan inkludera:

 • datortomografi
 • MRI
 • bröstkorgsröntgen
 • Djur Scan
 • nålbiopsi

7. Vad är målet med behandlingen?

Även om det huvudsakliga målet med behandlingen är ett botemedel, kanske detta inte är möjligt för alla. Andra viktiga mål kan vara att kontrollera spridningen av cancer eller upprätthålla en bekväm livskvalitet.

Att samarbeta med din läkare kan hjälpa dig att fastställa realistiska mål för cancerbehandling.

8. Vilka är mina behandlingsalternativ?

Behandlingsalternativ för lungcancer kan variera beroende på stadium och typ av cancer. Du kanske vill överväga biverkningar när du väljer en behandling. Det finns många möjliga behandlingsalternativ tillgängliga.

Det är viktigt att känna till alla alternativ som finns tillgängliga för dig för att kunna fatta ett välgrundat beslut.

9. Hur förbereder jag mig för behandling?

En läkare kan råda dig att göra livsstilsförändringar, som att sluta röka om du röker. Detta kan maximera chanserna att behandlingen blir framgångsrik, samt förbättra resultaten efter behandlingen.

10. Kommer jag att uppleva biverkningar?

Cancerbehandlingar kan orsaka en mängd olika biverkningar. Dessa kan variera från person till person. Att veta vad du kan förvänta dig i förväg kan hjälpa dig att lära dig hur du hanterar dessa biverkningar.

11. Kommer jag att tappa håret?

Inte alla cancerbehandlingar orsakar håravfall. Att prata med ditt vårdteam innan behandlingen hjälper dig att ta reda på om du kan tappa håret.

Under behandlingen

Behandling kan vara en skrämmande process. Du kommer att vilja ställa frågor under behandlingen för att förstå vad som händer och varför.

12. Vad är mitt behandlingsschema?

Varje person med cancer kommer att ha ett annat behandlingsschema. Det är viktigt att hålla koll på ditt schema och veta vad du kan förvänta dig.

En läkare kan förklara:

 • vilken typ av behandling du kommer att få
 • hur behandlingen kommer att administreras
 • hur ofta behandlingen kommer att ges
 • om det blir uppehåll i behandlingsförloppet
 • hur länge du kommer att få behandling
 • om det blir annan behandling efter

13. Hur kan jag hantera biverkningar?

Ditt vårdteam kommer att kunna ge råd om hur du hanterar biverkningar från din cancerbehandling. Detta kan innefatta förebyggande strategier och var man kan hitta information om hanteringsmekanismer och huskurer.

14. Vilken diet ska jag följa under behandlingen?

Cancerbehandling kan orsaka en mängd olika symtom som kan påverka aptiten och orsaka andra problem med matsmältningen. Ditt vårdteam kommer att kunna hjälpa dig att föreslå livsmedel som kan vara till nytta för dig under behandlingen.

15. Kan jag ta pauser från behandlingen?

Det är viktigt att diskutera eventuella faktorer som kan påverka ditt behandlingsschema i förväg. Om något dyker upp som stör ditt behandlingsschema, kommer din läkare att kunna ge råd om ett uppehåll från behandlingen är lämpligt och vilka konsekvenserna av det kan vara.

16. Jag känner mig överväldigad och deprimerad, vem ska jag prata med?

Vissa personer som genomgår cancerbehandling kan uppleva ångestkänslor. Din sjukvårdspersonal kommer att kunna hänvisa dig till mentalvårdspersonal samt stödgrupper för att hjälpa dig hantera känslorna av att hantera cancer.

Efter behandling

Du kommer förmodligen att vilja fortsätta en dialog med din läkare efter behandlingen.

17. Kommer min cancer tillbaka?

Att behandla cancer betyder inte alltid att det är borta för alltid. Ibland är behandlingen inriktad på att kontrollera cancer snarare än att bota den. Det är viktigt att ha en realistisk förståelse för återfall av cancer. Priserna kan variera beroende på vilken typ av lungcancer du har.

18. Kommer jag att må bättre snart?

Återhämtning från cancerbehandling kan ta tid och varierar från person till person. Ditt vårdteam kommer att kunna hjälpa dig att anpassa dig, samt ge dig råd om hur lång tid det kan ta dig att känna dig mer som du gjorde innan lungcancer.

19. Hur kommer mitt liv att vara annorlunda efter behandlingen?

De som går igenom lungcancer kan behöva anpassa sig till en “ny normal” efter behandlingen. Detta kan innefatta skillnader i fysisk förmåga och livsstilsförändringar. En läkare kommer att kunna förklara vad som väntar.

20. Behöver jag några fler tester?

Efter cancerbehandling kan din läkare beställa en mängd olika tester för att övervaka din hälsa. Det handlar om att kontrollera om lungcancer hanteras korrekt eller om den har kommit tillbaka.

Detta kan också innebära att man kontrollerar eventuella biverkningar eller andra hälsoproblem som kan uppstå som ett resultat av cancerbehandling.

21. Kommer det att finnas några sena biverkningar?

Vissa biverkningar kanske inte uppstår förrän månader eller till och med år efter behandlingen. Det är viktigt att vara medveten om dessa möjliga biverkningar.

22. Vilken typ av läkare behöver jag träffa för uppföljning?

Det finns några få yrkesverksamma som du kan överväga att söka vård efter cancerbehandling, som en specialist för canceröverlevande eller en vårdgivare. En läkare kommer att kunna hjälpa dig att göra det bästa valet för dig.

Vid uppföljningsmöten

Personer med cancer går på regelbundna uppföljningsbesök. Det här är ett bra tillfälle att ställa frågor.

23. Har jag en uppföljande vårdplan?

En uppföljande vårdplan inkluderar:

 • en behandlingssammanfattning
 • rekommendationer för vård efter behandling

Det är viktigt att fråga om denna plan eftersom den kommer att spela en roll i din vård efter cancerbehandling.

24. Hur ofta behöver jag ett uppföljningsmöte?

Hur regelbundet du får uppföljningsvård beror på faktorer som:

 • typen av cancer
 • den behandling som erhållits
 • tillståndet för din allmänna hälsa

25. När kan jag gå tillbaka till jobbet?

Vissa tar ledigt från jobbet för att få cancerbehandling. Det är viktigt att bli medicinskt godkänd av din läkare innan du återvänder till arbetsplatsen.

26. Vad ska jag berätta för min läkare vid ett uppföljningsbesök?

Din läkare kommer att få veta om ditt hälsotillstånd vid ett uppföljningsbesök för att kunna ge vård på bästa sätt. Denna hälsoinformation kan inkludera:

 • nya symtom
 • nya mediciner du tar, inklusive kosttillskott eller vitaminer
 • eventuella psykiska problem du upplever
 • nya familjemedicinska diagnoser

27. Hur kan jag hålla mig frisk?

Din läkare bör kunna ge dig tips om hur du kan hålla din kropp frisk efter cancerbehandling. Detta kan inkludera att göra livsstilsförändringar och vidta hälsoförebyggande åtgärder som korrekt hygien och att få rekommenderade vaccinationer.

Att hantera en cancerdiagnos kan verka överväldigande, men din läkare och vårdteam finns där för att hjälpa till.

Tveka aldrig att ställa frågor före, under och efter cancerbehandling. Det är viktigt att du känner dig välinformerad under hela cancerresan, så att du vet vad du kan förvänta dig och hoppas kunna spela din egen aktiva roll i att hantera din vård.

Veta mer

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *