Tag: vinkristinbehandling

Vad är vinkristin?

Vad är vinkristin?

Vincristine, också känd som leurokristin och marknadsförs under varumärket Oncovin bland annat är ett läkemedel mot kemoterapi som används för att behandla ett antal cancerformer. Dessa cancerformer är: akut lymfatisk ...