Tag: djurlivsmarknader

Våta marknader i Kina

Våta marknader i Kina

I Kina är våta marknader traditionella marknader som säljer färskt kött, producerar och andra lättfördärvliga varor. De är det vanligaste matstället i stadsregioner i Kina men har mött ökande konkurrens ...