Tag: cutibacterium acnes

Vad är Cutibacterium acnes?

Vad är Cutibacterium acnes?

Cutibacterium acnes (förr Propionibacterium acnes) är den relativt långsamt växande, typiskt aerotoleranta anaeroba, gram-positiva bakterien kopplad till akne på huden. Denna bakterie kan också orsaka kronisk blefarit och endoftalmit, den ...