Tag: Coxsackie A-virus

Vad är Coxsackie A-virus?

Vad är Coxsackie A-virus?

En överföringselektronmikroskopisk bild som visar virioner som orsakar akut hemorragisk konjunktivit, främst orsakad av två enterovirus: enterovirus 70 och en variant av coxsackievirus A24.Coxsackie A-virus (CAV) är ett cytolytiskt Coxsackievirus ...