Tag: difteri

Vad är Tdap-vaccin?

Vad är Tdap-vaccin?

Tdap är ett vaccin som skyddar mot tre sjukdomar: kikhosta, stelkramp och difteri. Tdap-vaccin rekommenderas för ungdomar och vuxna och är särskilt viktigt för gravida kvinnor under varje graviditet, eftersom ...