Tag: lungcancerkomplikationer

Komplikationer av lungcancer

Komplikationer av lungcancer

Lungcancer är en malign lungtumör som kännetecknas av okontrollerad celltillväxt i lungvävnader. Denna tillväxt kan spridas bortom lungan genom metastasering i närliggande vävnad eller andra delar av kroppen. En lungcancerpatientKomplikationer ...