Progressionen av diabetiskt makulaödem

Diabetiskt makulaödem (DME) är en möjlig komplikation av diabetes. Det händer när de små blodkärlen i ögat skadas av höga blodsockernivåer med tiden.

Skador på de känsliga cellerna som kantar dessa blodkärl gör dem svagare, vilket leder till progressivt läckage av vätska, protein och lipider.

Denna vätska kan byggas upp och orsaka den centrala delen av näthinnan som kallas gula fläcken att svälla. Gula fläcken låter dig fokusera på saker, särskilt i den centrala delen av din syn.

När gula fläcken fortsätter att svälla och tjockna påverkas synen. I vissa fall leder det till blindhet.

I de tidiga stadierna av DME kan det inte finnas några symtom eller förändringar i din syn. Årliga ögonundersökningar är viktiga för tidig upptäckt. En ögonläkare kan se förändringar i dina ögon innan din syn påverkas.

Det finns behandlingar tillgängliga för att bromsa utvecklingen av DME. Det är klokt att prata med din ögonläkare om du märker några förändringar i din syn.

Här är några av de förändringar som kan hända med dina ögon och med din syn när DME fortskrider.

Blodkärlen börjar svälla. När små blodkärl i dina ögon skadas försvagas de. Kärlväggarna sväller när blod samlas på dessa svaga punkter, vilket ökar risken för att vätska läcker ut. Detta kan ses under en synundersökning.

Veta mer

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *